Prejsť na obsah
Verejnosť

Ocenenie ESET Science Award predstavilo finalistov svojho druhého ročníka. Vo finálovej pätnástke sú vedecké a pedagogické osobnosti, ktoré Slovensko reprezentujú v medzinárodnej vedeckej komunite, inovujú vysokoškolský vzdelávací proces, popularizujú svoje odbory alebo predstavujú mladé talenty.

O laureátoch v kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov rozhodne medzinárodná komisia, na čele ktorej bude stáť držiteľ Nobelovej ceny a zároveň legenda spomedzi osobností svetovej vedy. 
O laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia slovenských univerzít, ktorí zhodnotia okrem vedeckých kritérií aj spôsob, akým kandidát vedie svojich študentov, inovuje výuku a propaguje vedný odbor za bránami fakulty.

Medzi finalistami v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy je aj Pavol Jakubec, ktorý pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a venuje sa organickej syntéze a výskumu nových antibiotík

Viac si prečítate na:
https://science.hnonline.sk/nove-technologie/2212554-eset-science-award-opat-oceni-vynimocnych-vedcov