Prejsť na obsah
Verejnosť

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská akadémia vied uzavreli memorandum o spolupráci v oblasti vedy. Vytvoria vedecký klaster s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti. Väčšina vedy na Slovensku je tvorená prevažne pracovníkmi týchto troch inštitúcií. Ich vedci vyprodukujú viac ako 55 percent všetkých vedeckých publikácií evidovaných v databáze Web of Science spomedzi všetkých inštitúcií zo Slovenska.