Prejsť na obsah
Verejnosť

Odborníci hovoria o renesancii slovenskej vedy. Dve najväčšie a najlepšie univerzity na Slovensku budú súčasťou najrozsiahlejšieho akademického investičného projektu v našich dejinách. Podarilo sa im získať 111 miliónov eur na modernizáciu výskumnej infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít.
Rekordnú sumu vo výške 111 milión eur si na polovicu rozdelia Univerzita Komenského (UK) v Bratislave a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, ktorá bude koordinačným lídrom projektu ACCORD.
Projektový návrh pripravovali univerzity v spolupráci s rezortmi školstva a financií, s expertmi z Európskej investičnej banky a Európskej komisie. Niekoľkoročný proces príprav projektu uzavreli spoločným podpisom zmluvy ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová spolu s rektorom STU Miroslavom Fikarom a rektorom UK Marekom Števčekom.

Cieľom projektu ACCORD je zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách a zvýšenie konkurencieschopnosti dvoch najväčších a najlepších slovenských univerzít v európskom výskumnom priestore. Obe inštitúcie zmodernizujú svoju výskumnú aj IT infraštruktúru, opravia svoje budovy a zvýšia tým úroveň a atraktivitu vzdelávacieho prostredia. Zároveň významne znížia energetickú náročnosť a produkciu CO2.
V rámci projektu vznikne nový pavilón špičkových technológií a nové zariadenia a prístroje budú k dispozícii vo viacerých otvorených laboratóriách nielen pre pracovníkov oboch univerzít, ale aj pre ďalšie výskumné organizácie a partnerov zo súkromného sektora.
Projekt podporí excelentné tímy a pracoviská a jeho súčasťou bude podpora celého spektra výskumných aktivít, napríklad v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, automatizácie a riadenia, biotechnológií a biomedicíny, alebo aj materiálového výskumu.

Viac si prečítate na:
http://vedanadosah.cvtisr.sk/dve-bratislavske-univerzity-ziskali-najvyssiu-investiciu-v-dejinach-slovenska