Prejsť na obsah
Verejnosť

Sú to už plné dva roky, čo Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave začala riešiť významný projekt Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum.

Riešitelia projektu sa venovali analytickému výskumu, realizácii mnohých výpočtov a meraní, a tiež experimentálnej činnosti, z čoho pramení publikačná aktivita, pričom vznikli významné vedecké príspevky v bonitných, najmä zahraničných vedeckých časopisoch.

Prečítajte si viac:
https://www.quark.sk/dva-roky-excelentneho-vyskumu/