Prejsť na obsah
Verejnosť

Strojnícka fakulta STU v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen Slovakia (VW SK) otvorili v akademickom roku 2017/2018 prvý ročník duálneho bakalárskeho štúdia. Ide o pilotný projekt, denné štvorročné štúdium s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode, do ktorého nastúpi desať študentov.
Podľa prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD., dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa stále zväčšuje rozdiel medzi kvalifikáciou a štruktúrou absolventov vysokých škôl a skutočnou potrebou praxe. „Výsledkom je armáda nezamestnateľných absolventov v odbore, ktorý vyštudovali na jednej strane a akútny nedostatok kvalifikovaných profesií, ktoré potrebuje priemysel na strane druhej. Urobme teda niečo, aby sa to zmenilo. O tom je náš spoločný pilotný projekt.“
Štúdium bakalára v automobilovom priemysle prvé dva roky prebieha rovnako ako u bežných denných poslucháčov s tým, že v letných mesiacoch sa študenti zúčastnia na praxi v bratislavskom závode. Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo VW SK už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda.
Vo štvrtom ročníku sa študenti vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce. Pridanou hodnotou tohto typu štúdia je takmer polovica štúdia strávená na praxi priamo vo Volkswagen Slovakia. „Navštevovala som gymnázium, kde mi chýbala prax. Verím, že práve tento študijný program mi umožní získať praktické skúsenosti a bude to tiež zábava,“ očakáva prijatá študentka Eliška Bartošová z Trnavy.
V treťom ročníku, kedy študenti získajú reálnu prax, si prejdú viacerými útvarmi v bratislavskom závode, medzi ktoré patrí napríklad pilotná hala, montáž, riadenie kvality a iné. Okrem toho získajú študenti možnosť absolvovať aj špecializované kurzy v Duálnej akadémii.
„Je povzbudivé, že medzi študentmi sa projekt duálneho vysokoškolského vzdelávania stretol s pozitívnym ohlasom. Veríme, že ich dobre pripraví pre potreby praxe a po úspešnom ukončení štúdia sa uplatnia ako naši kolegovia,“ uviedol Eric Reuting, člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.
Informácie o duálnom bakalárskom programe
Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

[vedanadosah.sk 06/09/2017]
Link: http://vedanadosah.cvtisr.sk/dualne-bakalarske-vzdelavanie-vautomobilovom-priemysle