Prejsť na obsah
Verejnosť

Moderátor: "Slovenské univerzity dostanú na výskum takmer 67 miliónov eur. Peniaze získajú v rámci eurofondovej výzvy, ktorá je zameraná na prepojenie podnikateľského a vedeckovýskumného sektora. Inými slovami, firmy budú s vedcami a univerzitami na projektoch pracovať spoíločne."
Miroslav Kohút, redaktor: "Univerzity budú spolupracovať s firmami v rôznych oblastiach. Nechýbajú informačno-komunikačné technológie, materiálový výskum, biomedicína, pôdohospodárstvo, životné prostredie či udržateľná energetika. A toto sú niektoré z univerzít, ktoré sa do projektov zapojili. Medzi najúspešnejšie patrí Žilinská univerzita. Podieľať sa bude na deviatich projektoch za takmer 15 miliónov eur. Jeden výskum bude robiť firma a ďalší nezávislý zase univerzita, pričom ich aktivity budú previazané."

Univerzity zapojené do výzvy
|Žilinská univerzita  14,8 mil. €
|Technická univerzita KE  13,9 mil. €
|Slovenská technická univerzita BA  12,6 mil. €
|Technická univerzita ZV  5,9 mil. €
|Univerzita Komenského BA  5,8 mil. €

Jozef Ristvej, prorektor Žilinskej univerzity: "Za našu stranu bude to hlavne teda ten nezávislý výskum, ktorý sa má pretaviť do úžitkových vzorov, nových produktov, prípadne procesov atď., aby to inovovalo v rámci týchto firiem, s ktorými spolupracujeme procesy."
Miroslav Kohút: "Hlavným cieľom týchto projektov a výskumov je ich využiteľnosť v praxi. Finančné prostriedky dostane celkovo 10 univerzít a tri odborné pracoviská Slovenskej akadémie vied."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Sú to prostriedky, ktoré budú slúžiť na možnosti prevádzkovania prístrojov, ktoré sme nadobudli cez štrukturálne fondy a môžeme udržať ďalej prevádzkovanie týchto prístrojov. Proste ekonomické zabezpečenie udržateľnosti projektov, ktoré sme mali v minulosti."
Andrea Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu STU v Bratislave: "V prípade projektov vo výzve priemyselných vedecko-výskumných centier, ponechala univerzita kompetenciu rozhodnúť sa, do ktorých sa zapoja, ponechala ju na úrovni fakúlt. Pretože často ide o veľmi úzko zamerané vedecko-odborné témy, čiže práve fakulty a konkrétne pracoviská vedia posúdiť svoje schopnosti a možnosti."
Miroslav Kohút: "Univerzity sa v rámci výzvy zapojili celkovo do takmer 60-tich projektov. S realizáciou prvých by sa mohlo začať už v najbližších týždňoch."