Prejsť na obsah
Verejnosť

Viliam Hauzer, moderátor: „Vedci zo Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského dokážu z odpadových vôd predpovedať nastupujúcu vlnu šírenia koronavírusu, a to až dvanásť dní vopred. Vedecký tím viac ako rok skúma vzorky vody, ktoré odchádzajú z našich domácností do čističiek. Tím Správ a komentárov podvečer navštívil šéfa výskumu Tomáša Mackuľáka, z oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, priamo v jeho laboratóriu. Pán Mackuľák, vysvetlime na príklade mesta so stotisíc obyvateľmi, kedy treba byť na pozore a pripraviť sa, že sa objaví nákaza, pekný večer.“

Tomáš Mackuľák, FCHPT STU: „Dobrý večer prajem z oddelenia environmentálneho inžinierstva z chemickej fakulty. Čiže na túto otázku sme si aj my kládli ako prvú odpoveď, keď sme začínali vlastne projekt VIR-SCEN, či je možné vlastne nejakým spôsobom dať signál, že sa niečo deje v meste. Zamerali sme sa preto na viaceré mestá a robili sme vlastne monitoring vyše jedna celá dva milióna obyvateľov celého Slovenska. Celá tá metodika je založená na tom, že hľadáme nárast počtu častíc vírusu v odpadových vodách. Čiže je potrebné detegovať vlastne túto hodnotu, a následne to porovnávať, či už medzi jednotlivými mestami alebo teda aj s časového hľadiska.“

Viliam Hauzer: „Vy sa zaoberáte aj odstraňovaním koronavírusu z odpadových vôd. Ako to presne funguje a čím vlastne ničíte ten vírus?“

Tomáš Mackuľák: „No všeobecne ten projekt je zameraný nielen na monitoring, ale my sme vlastne technologicky zameraní. Takže naša snaha je vyvíjať aj technológie, ktoré by boli schopné odstraňovať aj tieto vírusové častice z odpadových vôd. Jednak sme robili aj monitoring čistiarní odpadových vôd, či sú schopné odstraňovať tieto častice, výsledky sú také, že naše čistiarne na Slovensku sú schopné s vysokou účinnosťou odstraňovať tieto častice z odpadových vôd, a popritom sme vyvíjali aj technológie, ktoré by bolo možné osadiť napríklad na rôzne bodové znečistenia. Čiže snaha bola napríklad zdravotnícke zariadenia overiť, či by bola tá technológia schopná vlastne odstraňovať aj také zakoncentrovanejšie zdroje, a výsledky, ktoré máme sú veľmi potešujúce, čiže máme vysokú účinnosť odstránenia týchto častíc. Tie technológie sú zamerané hlavne na oxidačných postupoch a taktiež na membránových technológiách.“

Viliam Hauzer: „Čo všetko sa dá vyčítať vlastne z odpadových vôd o zdravotnom stave obyvateľov?“

Tomáš Mackuľák: „No, celá tá problematika monitoringu odpadových vôd je veľmi zaujímavá. Vlastne už pätnásť rokov je možnosť nejakým spôsobom pozerať na odpadové vody skorej ako na zdroj informácií, a našou snahou je, aby sme vedeli čítať v tých odpadových vodách čo najviac tých informácií. Čiže my sme sa začali na oddelení pred približne ôsmimi rokmi zaoberať možnosťou monitoringu spotreby drog na Slovensku, napríklad s pánom profesorom Bodíkom sme rozbiehali tento výskum a s doktorom Škubákom, následne vlastne bola snaha aj pridávať iné látky, nielen drogy, čiže postupne sme vlastne zaradili farmaceutiká, taktiež hormóny, momentálne riešime v odpadových vodách aj výskyt mikroplastov. Späť k tej otázke. Dôležité je, že výskum stále pokračuje a pribúdajú nové a nové látky, napríklad rôzne biomarkery a metabolity, ktoré nám napomáhajú lepšie pochopiť zdravotný stav obyvateľstva v danej lokalite, ktorá je monitorovaná. Čiže snahou je preniesť to, čo sa deje napríklad u človeka u lekára pri odbere vzorky, na to, aby sme to vedeli napríklad na tých odpadových vodách. Čiže nejakým spôsobom popísať do určitej miery zdravotný stav obyvateľstva na základe analýzy odpadových vôd.“

Viliam Hauzer: „Tou analýzou odpadových vôd sa dá zrejme zistiť aj náš prístup vo všeobecnosti k odpadu. Čo by ľudia nemali púšťať do odpadovej rúry?“

Tomáš Mackuľák: „No, to je skôr otázka na vodárenské spoločnosti, ale dá sa povedať, že nemali by sa tam nebezpečné látky splachovať. Nemali by sme tam liečivá splachovať, tie by sa mali nosiť do lekární. Čiže nemali by sa tam dostávať textílie, ktoré môžu robiť problém následne pri čistení vôd v samotnej čistiarni, tuhé nečistoty. Ale ja si myslím, že tie veselé príbehy majú skorej tie vodárenské spoločnosti a ich zamestnanci, čo všetko vedia nájsť v odpadových vodách, a teda v kanalizáciách na Slovensku.“

Viliam Hauzer: „Hovorí Tomáš Mackuľák, ďakujem veľmi pekne za váš čas.“

Tomáš Mackuľák: „Aj vám ďakujem, dovidenia.“