Prejsť na obsah
Verejnosť

Mesto Banská Štiavnica má vypracovanú štúdiu, ktorá rieši zavedenie dočasnej pešej zóny na Námestí svätej Trojice. Primátorka Nadežda Babiaková uviedla, že budúci týždeň sa ňou budú zaoberať mestskí poslanci a členovia komisie výstavby. Štúdiu na stretnutí prezentujú jej autori - zástupcovia Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Keďže je v súvislosti s navrhovaným riešením pešej zóny potrebné riešiť aj dopravné značenie, na stretnutí bude prítomný aj dopravný inžinier. Samospráva bude musieť pripraviť aj nové znenie všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní.