Prejsť na obsah
Verejnosť

Termíny konania podujatí sú na stránke aktualizované priebežne podľa toho, ako sú fakultami/univerzitným ústavom pripravované.

Stavebna fakulta

Strojnicka

Faklta elektrotechniky

 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
  CHEMDAY - 27. 4. 2022
  CHEMSHOW - 24. 6. 2022
  Letné školy - júl 2022
  CHEM(RE)AKCTION - november 2022
  Informácie o štúdiu na fakulte a virtuálna prehliadka fakulty.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Fakulta architektúry a dizajnu STU
  Fakultu si možno pozrieť kedykoľvek.
  Noc architektúry a dizajnu -  jún 2022
  Otvorené budú všetky ateliéry, vystavené semestrálne práce študentov a pripravené sú parádne prednášky.
  Informácie o prijímacom konaní na fakultu

fakulta architektury

Materiálovotechnologická fakulta

 • Fakulta informatiky a informačných technológií STU
  Fakultu si možno pozrieť kedykoľvek, napríklad v rámci mnohých podujatí pre stredoškolákov.
  Dôvody prečo si vybrať túto fakultu a prezentačné video.

fakulta informatiky

Ústav manažmentuDesať dôvodov prečo si vybrať STU.

Pozrite si podmienky a harmonogram prijímacieho konania na STU, ako aj ďalšie dôležité informácie.
Ak máte otázky, kontaktujte študijné oddelenia fakúlt príp. rektorát.

Sprievodca (nielen) prijímacím konaním 2022/2023
vám priblíži aktuálnu ponuku bakalárskych študijných programov, ako aj všetky potrebné informácie o prebiehajúcom prijímacom konaní.
Nájdete v ňom aj kopec ďalších zaujímavých vecí...

Prostredie STU a jej fakúlt si môžete pozrieť aj prostredníctvom virtuálnej prehliadky.