Prejsť na obsah
Verejnosť

Igor Haraj, moderátor: „Ministerstvo školstva čoskoro predstaví novelu zákona o vysokých školách. Jej podoba zatiaľ nie je definitívna. Bude sa o nej ešte diskutovať. K avizovaným zmenám sa však už ozývajú kritické hlasy. Zástupcovia univerzít sa obávajú obmedzenia, či dokonca úplného zrušenia kompetencie akademickej samosprávy. Stotožnení nie sú ani s návrhom na zlučovanie škôl.“

Barbara Štefanovičová, redaktorka: „Legislatívne zmeny zatiaľ ministerstvo pripravilo bez účasti zástupcov vysokých škôl. Predbežné návrhy ich však znepokojili. Obávajú sa straty kompetencií. Teda, že by do fungovania vysokých škôl zasahovala politika.“

Pavel Nahálka, podpredseda Rady vysokých škôl: „Keď si predstavíte zásah politikov zjednodušenie takým spôsobom, že minister určí troch zo šiestich členov správnej rady a táto správna rada následne schvaľuje rozpočet vysokej školy. Tak je to jasné, že politici budú rozhodovať o tom, ako vysoké školy budú hospodáriť, na čo sa budú orientovať.“

Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu (SaS): „V rámci, aj regionálneho školstva, aj vysokoškolského prostredia. Tieto návrhy samozrejme, že sa nebudú páčiť všetkým, pretože sa snažíme rozhýbať tieto vody.“

Barbara Štefanovičová: „Okrem kompetencií akademických samospráv by súčasťou zmien malo byť aj zlučovanie niektorých univerzít. Ani tieto úvahy však nie sú pre vysoké školy bez výhrad.“

Pavel Nahálka: „Novela zrušuje možnosť škôl vytvárať konzorciá. Čiže spolupracujúce inštitúcie, kde vzájomne budú používať svoje vedecké alebo pedagogické kapacity, urobiť spoločné programy a nahradila ju možnosťou vysoké školy spájať, ale samozrejme zároveň teda nemožnosťou ich rozdeľovať.“

Juraj Rybanský, hovorca STU Bratislava: „To riešenie by mohla byť stratifikácia a rozdelenie na jedno, dve národné akademické výskumné centrá a regionálne univerzity.“

Barbara Štefanovičová: „Vysoké školy očakávajú od novely zvýšenie efektívnosti riadenia univerzít, či zmenu spôsobu financovania.“

Branislav Gröhling: „My budeme argumentovať, budeme mať to podložené jednotlivými faktami a dôjdeme k nejakému výsledku, ktorý možno bude stopercentný súhlas a možno bude iba čiastočný.“

Zo stanoviska Slovenskej rektorskej konferencie (text v obraze): „Slovenská rektorská konferencia sa stotožňuje s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia vysokých škôl formou posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencie orgánov akademickej samosprávy.“

Barbara Štefanovičová: „Novela zákona ešte nemá definitívnu podobu. Rokovať by sa o nej malo aj na budúci týždeň, za účasti ministra i rektorov.“