Prejsť na obsah
Verejnosť

Firmy sa nebijú o každého absolventa vysokej školy. Uplatnenie nájdu iba tí, ktorí študovali to, čo pracovný trh teraz potrebuje. V rebríčku žiadaných profesií sa veľa nemení. Stále vedie absolvent s diplomom informatika. Na trhu práce sa už dávno nebijú o každého absolventa vysokej školy. Preto pri rozhodovaní o tom, čo a kde študovať, treba zobrať do úvahy aj perspektívne najžiadanejšie pozície z ponuky zamestnávateľov. V tomto roku firma Profesia zostavila už po dvanásty raz rebríček vysokých škôl z hľadiska potreby trhu práce. Nevšíma si úroveň vyučovania, ale uplatnenie absolventov s vysokoškolským diplomom. Veľmi neprekvapil.

Vysokoškolákov máme viac, ako treba
Vyplýva z neho, že až toľko vysokoškolákov, koľko produkuje slovenské školstvo, nepotrebujeme.
Profesia udáva, že v minulom roku bolo na najväčšom portáli na Slovensku uverejnených vyše 261-tisíc pracovných ponúk. Iba osem percent z nich vyžadovalo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Bolo ich iba necelých 21-tisíc.
Z nich približne pätina, ako uvádza Profesia, nevyžadovala predošlú prax, a teda bola vhodná aj pre čerstvých absolventov.
Znamená to, že vysokoškoláci by počas štúdia nemali „iba" študovať, ale zaujímať sa aj o odvetvie, v ktorom vidia svoje budúce uplatnenie a uchádzať sa o stáže či brigády.

Životopisy informatikov sú najčítanejšie
Prvé miesto v rebríčku najžiadanejších profesií sa dlhodobo nemení - sú to informatici. Ich životopisy patria u zamestnávateľov medzi tie, ktoré najčastejšie čítajú. Profesia to dokladá aj číslom. V priemere si ich prečíta sedem zamestnávateľov, čo je takmer štvornásobok oproti absolventom teológie či športu.
Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov Ekonomickej univerzity, na druhom mieste sa už tradične umiestňuje Slovenská technická univerzita, na treťom tentoraz Žilinská univerzita, ktorá „predbehla" Technickú univerzitu v Košiciach. Z top desiatky tento rok vypadla Univerzita Konštantína Filozofa, nahradila ju Technická univerzita vo Zvolene.

TAK TO JE
Skóre študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov
1. Informatika
2. Strojárstvo
3. Technika
4. Ekonomika
5. Spoločenské vedy
6. Stavebníctvo
7. Filozofia
8. Prírodné vedy
9. Právo
10. Zdravotníctvo
11. Pedagogika
12. Umenie
13. Šport
14. Teológia

Rebríček univerzít podľa záujmu o absolventov
1. EU Bratislava
2. STU
3. Žilinská univerzita
4. Technická univerzita v Košiciach
5. SPU Nitra
6. UK Bratislava
7. Trenčianska univerzita A. Dubčeka
8. Univerzita sv. Cyrila a Metoda
9. Technická univerzita vo Zvolene
10. UMB Banská Bystrica