Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubo Straka, moderátor: "Nielen stavebníci vedia, že postaviť dom bez podrobne spracovanej projektovej dokumentácie je takmer nemožné. Kedysi sa robila pracne ručne, no dnes je to našťastie už digitálne s pomocou počítačových programov. No aj tie sa vyvíjajú a ďalším evolučným krokom v projektovaní je nepochybne systém BIM, tzv. informačné modelovanie stavieb. Tejto modernej technológii sa venujú aj študenti na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí dokonca vyhrali na svetovej súťaži univerzít.
Stavebníctvo má na Slovensku dlhú tradíciu a v každej jeho oblasti budú potrební kvalifikovaní stavební inžinieri. Aj preto sa na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave snažia aj v rámci vlastného nového projektu Stavebná revolúcia 4.0 rozširovať inovatívne prvky vo výučbe, ktoré študenti využijú i v praxi."
Katarína Gajdošová, prodekanka Stavebnej fakulty STU v Bratislave: "Zavádzame rôzne softvérové vybavenie a snažíme sa, aby študenti do toho teda vpadli, aby sa naučili robiť v týchto softvéroch, aby vedeli potom v praxi hneď, ako skončia školu, pracovať pre firmy, ktoré potrebujú projektantov, ktorí vlastne vedia robiť s tými najmodernejšími programami."
Redaktorka: "Vďaka systému Building Information Modeling, v skratke BIM, je možné vytvárať inteligentný proces informačného modelovania stavieb v 3D priestore, kde sú už všetky profesie vzájomne previazané. Projektanti tak pracujú na spoločnom projekte a okamžite vidia všetky vykonané zmeny a ich súvislosti."
Katarína Gajdošová: "Keď započítame aj časové plánovanie a harmonogramy, tak v podstate sme v 4D virtuálnom priestore, kde robíme objekty, v ktorých sa dokážeme poprechádzať pred tým, ako sú vôbec postavené, a dokážeme si simulovať nástup zaťažení, vidíme, čo robí vietor s takouto budovou, robíme počítačové simulácie."
Redaktorka: "Svoje znalosti práce v BIM-e si môžu vysokoškolskí študenti otestovať aj na súťaži BIM Challenge, ktorú na Slovensku už štvrtý rok spoluorganizuje Stavebná fakulta STU v Bratislave. Jej študenti pritom zaznamenali úspech aj v celosvetovom meradle."
Katarína Gajdošová: "Pred dvoma rokmi vyhrali naši študenti medzinárodnú súťaž, teda boli na prvom mieste v súťaži, kde sa zúčastnilo štrnásť univerzít prestížnych z celého sveta. Bolo to v podstate 4D BIM plánovanie, kde oni zohľadnili bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci výstavby objektov."
Redaktorka: "Ako vidno, BIM je rozhodne budúcnosťou v projektovaní stavieb a vďaka tejto metóde sa dá znížiť chybovosť, časová náročnosť, aj finančné náklady. Študenti zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave tak už na škole získajú vedomosti a zručnosti v tomto smere. No a tie im nepochybne pomôžu lepšie a uplatniť v silnom konkurenčnom prostredí stavebníctva."