Prejsť na obsah
Verejnosť

Program DOD 2019


8.00 otvorenie podujatia vo vestibule SvF

8.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

9.00 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

9.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

11.00 – 11.45 Hlavný program DOD v Aule akademika Bellu (B101):
Otvorenie a privítanie účastníkov
Stavbárska olympiáda – ocenenie víťazov súťaže
Príhovor dekana
Vzácne vedomosti ľudí z praxe
Informácie o štúdiu, študijných programoch, prihláškach/prodekan pre vzdelávanie
Ubytovanie a športové aktivity študentov SvF/zástupca ZŠ SvF
Diskusia/ospravedlnenky

12.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

13.00 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

13.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na t.č.02/59 274 708, na mob.č. 0911 294 351 alebo na e-mailovej adrese: valeria.kocianova@stuba.sk

https://tlacovespravy.sme.sk/c/22029510/den-otvorenych-dveri-stavebnej-fakulty-stu.html