Prejsť na obsah
Verejnosť

Absolvovali ste už túto sezónu odpisovanie teplej a studenej vody? Návšteva odpisovačov býva často nepríjemný zážitok, nehovoriac o tom, že si na ňu človek musí vyčleniť hodiny času. Boli sme presvedčení, že moderné technológie nám pomôžu zber dát zlepšiť.

Nami poskytnuté riešenie predstavuje komplexný systém, ktorý je schopný zbierať dáta z rôznych druhov bytových meračov (studená voda, teplá voda a pod.) a následne zozbierané dáta vizualizuje, prípadne upozorňuje zamestnancov na anomálie, ktoré sa v systéme môžu vyskytnúť ako napríklad nekomunikujúce zariadenia a vynechané merania. Kladieme dôraz na spoľahlivosť, odolnosť, výdrž a bezpečnosť.

Sme tím študentov  na Fakulte informatiky a informačných technológii v Bratislave a na projekte pracujeme v rámci predmetu Tímový projekt pod pedagogickým vedením Ing. Vladimíra Kunštára v spolupráci so spoločnosťou IFY s.r.o. [https://ify.sk/] Veríme, že prinášanie skúmaných technológií do praxe zlepší životy nielen dodávateľov, pre ktorých je systém najviac zaujímavý, ale aj konečným odberateľom.

Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

Viac si prečítate na:
https://touchit.sk/dcs-vnoreny-system-pre-zabezpeceny-zber-dat/346033