Prejsť na obsah
Verejnosť

Peter Bielik, moderátor: „No a ja som veľmi rád, že sa môžme aspoň prostredníctvom aplikácie Skype pozrieť aj na Záhorie. Potvrdíme si tú vec, ktorá sa o Záhorí traduje už od čias socializmu, že tá najkvalitnejšia pracujúca inteligencia pochádza práve z tohto kraja. Naším hosťom je pán Tomáš Mackuľak. Dobrý večer.“

Tomáš Mackuľak, Slovenská technická univerzita: „Dobrý večer.“

Peter Bielik: „Ja som veľmi rád, že ste vydržali aj pri predchádzajúcej politickej diskusie. Viem, že vedci sú často praktickejší. Vy ste prišli so zaujímavým spôsobom detekovania koronavírusu. Rozumiem tomu správne, že sa už nebudeme teda musieť toľko špárať v nosoch a skôr si počkáme na údaje z vodární a kanalizácií?“

Tomáš Mackuľak: „No, ja by som začal tým, že vlastne náš projekt sa začal realizovať ešte minulý rok vo februári, kedy sme vlastne začali vzorkovať, čiže vtedy ešte nejakým spôsobom sa neriešilo monitorovanie populácie, dá sa povedať. Čiže vlastne taká prvá myšlienka bola aj v tom projekte, že či je možné využiť odpadové vody ako zdroj informácií o tom ako sa môže šíriť vírus vlastne v populácii. My sme monitorovali ešte skorej, než boli prvé nejaké postupy, ktoré boli schopné ten vírus nejakým spôsobom detekovať, teda pomocou RT-PCR a analýzy, takže my sme sa snažili pripraviť už tým, že sme začali vzokovať, následne sme začali analýzu realizovať až keď ako prví a to boli holandskí vedci, vedení profesorom Medemom, vlastne ukázali, ktoré gény by bolo možné v odpadovej vode hľadať ako dôkaz prítomnosti vírusu.“

Peter Bielik: „To znamená, ten vírus sa dá odhaliť na základe génov, ktoré on následne v tých splaškových vodách vytvára alebo sú jeho sprievodným javom?“

Tomáš Mackuľak: „No, my sme sa zamerali na vybrané gény, keďže niektoré práce ukazovali, že dá sa analyzovať vlastne tá časť, lebo tá časť vírusu … my sme skorej si vytvorili vlastnú metodiku postupne, lebo tie odpadové vody nie sú rovnaké. Dá sa povedať, že tie odpadové vody sú aj v Bratislave, keď porovnáme vrakunskú čistiareň napríklad, petržalskú čistiareň, čiže tie vody sa mierne líšia chemicky. My sme si potrebovali vyrobiť takú metodiku, ktorá bude vlastne čo najlepšie reagovať na rôzne typy vôd, ktoré máme na Slovensku. My sme počas toho roka, ktorý už realizujeme ten monitoring, oslovili viaceré vodárenské spoločnosti, za čo by som im chcel aj touto cestou poďakovať, že je tu nesmierna ochota z ich strany, že môžeme tento výskum realizovať a taktiež s nimi spolupracujeme aj na monitoringu vodových zdrojov, čiže skúšame si metodiku, lebo vlastne aj skúšame, kde je jej rozsah na rôznych typoch aj vodových zdrojov, čiže skúšame napríklad aj zdravotnícke zariadenia, teraz sme začali monitoring škôlok, škôl, domovov dôchodcov, čiže my to aj postupne rozširujeme ten monitoring a máme teda vyvinutú svoju metodiku, čiže asi tak k tomu.“

Peter Bielik: „No, tak som povedal a potvrdzuje sa to, že na Záhorí vznikajú dobré nápady aspoň, ak to môžme sledovať na vašom príklade. Ono dá sa potom ale v nejakom reálnom čase zistiť ten údaj? Ako rýchlo sa dozvieme, že niekde vzniká ohnisko nákazy?“

Tomáš Mackuľak: „No, všeobecne ten odber trvá, keď budeme monitorovať napríklad mestá, tak odber trvá 24 hodín. To je z toho dôvodu, že odpadová voda musí pritiecť z rôznych častí mesta, takže aby sme mali takú všeobecne zlievanú vzorku. Keď sa robia napríklad bodové zdroje, tam ten čas sa mení podľa toho, aký to je vlastne bodový zdroj. Čiže rozlišujeme napríklad, ako som už hovoril, zdravotnícke zariadenia, rozlišujeme vlastne škôlky. No, celé je to vlastne postavené aj na tom, že sa snažíme popri tom postupne dopĺňať aj rôzne iné mestá a monitorovať vlastne čo najviac z celej republiky. V súčasnosti monitorujeme asi 1,2 milióna obyvateľov, čo vlastne je výhodou tej metodiky, že je možné pokrývať väčšiu časť územia. Naopak by som chcel povedať, že nevýhodou metodiky môže byť aj to, že nie je odkanalizované celé Slovensko, máme vlastne odkanalizovaných približne dve tretiny obyvateľstva, čiže to môže by napríklad aj obmedzením tej metodiky. Čiže chcel by som tým povedať, že neexistuje asi v súčasnosti dokonalá metodika a tie odpadové vody by mali byť brané ako nejakým spôsobom doplnenie už zabehnutých epidemiologických postupov.“

Peter Bielik: „Dá sa takýmto spôsobom odhaliť aj jeden nakazený alebo sa musí na jednom mieste stretnúť niekoľko nakazených, tí nejakým spôsobom preniesť ten vírus do tých splaškových a odpadových vôd a až tam to dokážete potom pri tej vyššej koncentrácii zistiť?“

Tomáš Mackuľak: „No, všeobecne môžem povedať, že táto metodika alebo tento výskum sa neskutočne rozbehol za posledného roka. Sú rôzne štúdie, ktoré popisujú, že sa monitorujú domy napríklad alebo nejaké bytové jednotky a my sme boli zameraní skorej na tie, na monitoring regionálny, čiže snažíme sa nejakým spôsobom monitorovať skorej mestá a overiť to, či je možné z tých odpadových vôd teda získavať informácie napríklad skorej ako začne testovať pomocou PCR testov.“

Peter Bielik: „Vy ste to už naznačili v tej predchádzajúcej odpovedi, aj teraz vlastne monitorujete cely región, tým pádom ale neviete odhaliť konkrétnu osobu. Ak teda odhalíte, že vzniká nejaké ohnisko v nejakom konkrétnom regióne, znamená to, že musíte celý uzavrieť alebo tam opäť potom prídu PCR testy, možno antigénové testy, ktoré nám teda dohľadajú tie konkrétnej osoby?“

Tomáš Mackuľak: „No my sme v rámci toho projektu skorej riešili to, ako som už hovoril, že či je možné tie odpadové vody využiť na ten spôsob ako predikcie toho, čo sa môže následne diať v populácii. Čiže takýmto smerom sme my neuvažovali.“

Peter Bielik: „Ako sú vodárenské spoločnosti vybavené na takéto testovanie? Ja si pamätám, prešli sme to, čo sa týka vodárenských spoločností, od východného Slovenska až na západné. Videl som tam aj povedzme tie biotestovacie zariadenia, kde tam mali, či už lastúry alebo jednotlivé pstruhy, ktoré monitorovali vlastne kvalitu vody. Akonáhle sa priblížili k jednej zo stien, tak to znamenalo, že sú nejaké ochabnuté, to znamená ryba ako taká bola vlastne tým kontrolórom tej kvality tej vody. Čo museli vodárenské zariadenia urobiť na to, aby mohli testovať aj tento, takýmto spôsobom?“

Tomáš Mackuľak: „No my, keď sme robili ten alebo robíme náš monitoring, je to striktne to, že sme dohodnutí s vodárenskými spoločnosťami. Bez nich to nie je možné. Čiže ten odber vzorky je vlastne na ich pleciach, dá sa povedať. My môžeme navrhovať miesta, môžeme navrhovať čas, koľko má trvať odber vzorky, ako dlho, áno, ale máme vlastne len obmedzené možnosti a skorej ja by som povedal, že toto je otázka na vodárenské spoločnosti, lebo dá sa povedať, že tá realizácia odberu vzorky je potom na nich. Či už je to z hľadiska mesta, kde už je zabehnutý postup, tie väčšie čistiarne majú automatické odberové zariadenia, tam sa to dá veľmi dobre a prakticky realizovať, ale keby sme sa bavili už o tých bodových zdrojoch, tak tam je treba uvažovať nad tým, že ako časovo koľko tých bodových zdrojov sa dá urobiť a to je vlastne otázka práve na vodárenské spoločnosti.“

Peter Bielik: „Tam mi išlo skôr o to, či sa povedzme zamestnanci tých vodárenských spoločností nemusia obávať, že sa tiež nakazia pri odbere tej vzorky, to znamená, či sú vybavené ochrannými prostriedkami, nejakým tým systémom, ktorým tú vzorku odoberajú a tak ďalej?“

Tomáš Mackuľak: „Z hľadiska toho koronavírusu v odpadových vodách zatiaľ aj podľa všetkých dostupných informácií nie je infekčný v odpadových vodách, čiže my v rámci aj tohto projektu sme riešili aj to, že by sme chceli zistiť ako sa správa v kanalizácii, čiže popisovali sme to, čo sa s ním deje v tej kanalizácii, snažili sme sa zistiť, čo sa deje na čistiarni. Zistilo sa teda, jeden z tých výstupov a myslím si, že takých dôležitých je, že slovenské čistiarne sú schopné s vysokou účinnosťou odstraňovať tieto vírusové častice z odpadových vôd a ďalšia taká vec je, ktorú aj sme už publikovali, je postup, čiže máme postup prakticky už vyvinutý, ktorý je schopný vlastne vírusové častice s vysokou efektivitou odstraňovať. Je to vlastne náhrada chlórovania alebo ozonizácie.“

Peter Bielik: „K tomu som sa chcel práve dostať, lebo naša voda upravovaná, pitná, je miestami chlórovaná a práve kúpaliská a akvaparky tvrdia, že ten chlór zamedzuje šíreniu sa koronavírusu. To znamená, že aj keď je viacero ľudí napríklad v bazéne a kúpu sa, tak tam by k tomu prenosu nemalo dôjsť práve preto, lebo je tam ten chlór.“

Tomáš Mackuľak: „Áno, to je už všeobecne ja si myslím známe, že deštruuje vlastne vírusové častice, ale tam by som chcel pripomenúť, že tie štúdie, ktoré sú realizované, skorej hovoria o tom, že tie kúpaliská slúžia na to, že sa ľudia stretajú. Čiže stále je vlastne ten dominantný typ prenosu tou kapenkovou formou, by som povedal.“

Peter Bielik: „Bbude takéto testovanie zachované aj do budúcnosti ako možno varovný systém pred inými nákazami, dokážete takto detekovať ohniská iných chorôb? Vieme, že sa nám zvyšuje agresivita chrípky, rôznych iných respiračných chorôb. Bude to použiteľné aj v budúcnosti?“

Tomáš Mackuľak: „No, ja by som chcel povedať k tomu, že my, keď sme začínali ten výskum monitoringu odpadových vôd v roku, vlastne pred desiatimi rokmi by som povedal, tak. Bol založený vtedy na tom, že sme hľadali spotrebu drog na Slovensku, čiže z odpadových vôd monitorovali sme rôzne typy drog a celé to bolo vlastne založené na tom, že by sme chceli tie body skorej brať ako zdroj informácií. Čiže naučiť sa čo najviac z nich čítať a postupne sa rozrastalo, čiže rozrastalo sa to napríklad o liečivá, o hormóny, momentálne aj kontrastné látky sa sledujú, umelé sladidlá sa idú sledovať, rôzne metabolyty, biomarkery, čiže je snaha tie odpadové vody využívať ako zdroj informácií a zároveň sú aj také otázky, že či je možné odpadové vody vlastne využívať aj za účelom popisu zdravotného stavu do určitej miery obyvateľstva, ktoré je takto monitorované. Áno, sú rôzne štúdie, ktoré ukazujú, že postupne biomarkery a metabolity je možné, niektoré aj typy onemocnení postupne začal sledovať. Stále sa tá metodika vyvíja, čiže my to sledujeme aj teraz na monitoringu odpadových vôd práve na ten koronavírus, že za ten rok sa neskutočné množstvo štúdií vyvinulo alebo urobilo v tejto oblasti, ktoré naznačujú extrémny posun. My sme taktiež získali dva projekty ešte, jeden je v rámci výzvy www.covid, tam je vlastne šéfom projektu docent Gál a taktiež sme získali aj veľký štrukturálny projekt na Slovenskú technickú univerzitu, kde sú viaceré ciele, ale tie dominantné ciele sú také, že vlastne by sme chceli vyvinúť online zariadenie, ktoré by v danom čase, čiže čo najskoršie detekovalo nárast tých častíc v odpadovej vode vírusových. Čiže posunúť ešte ten čas, ktorý teraz máme, tých 48 hodín, tú celkovú analýzu, na nejakých, no niekoľkých hodín. No popri tom je vlastne ešte ďalší dominantný cieľ, rôzne typy dezinfekčných metód a taktiež aj s kolegom doktorom Rybom napríklad by sme chceli vyvíjať rôzne antivirotické vlánka, hlavne nanovlákna, ktoré by mohli napríklad slúžiť na tvorbu oblekov.“

Peter Bielik: „To sú skvelé projekty. Predstavujem si to teda tak, že tak ako má napríklad Slovenský hydrometeorologický ústav tie svoje meteostaničky a na základe nich vie predpovedať počasie, tak vy by ste mali svoje staničky kade-tade po kanalizácii a vedeli by ste skôr online predpovedať nejaké riziká?“

Tomáš Mackuľak: „Áno, no ten projekt je vlastne s tým zámerom postavený, že chceme overiť, ktorá z metodík, lebo my máme nejakú predstavu už z minulosti z iných skúseností vlastne, by mohla by najúčinnejšia na monitoring a ktorá by mala mať aj najvyššiu citlivosť. Čiže vlastne v tom projekte bude viacero vedných odborov. Je tam vyše 120 kolegov zo Slovenskej technickej univerzity, z okolitých univerzít a taktiež zo zahraničia, čiže je to taký väčší projekt, ktorý vlastne by mal tie jednotlivé, lebo toto je obor, ktorý spája rôzne vedné oblasti, čiže aby ich dal určitého celku, kde by bol vlastne ten výstup takýto systém, ktorý by bol schopný online monitoringu.“

Peter Bielik: „Pán Mackuľak, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Je to mimoriadne zaujímavé, to, na čom pracujete. Budem rád, keď sa spojíme v niektorej z ďalších relácií Téma dňa. Želám príjemný večer.“

Tomáš Mackuľak: „Aj ja vám ďakujem.“