Prejsť na obsah
Verejnosť

Myslím si, že treba predovšetkým urobiť veľa opatrení vo vzdelávaní. Aké konkrétne? Je dôležité správne nastaviť tie odbory, čo náš živia, to znamená na univerzite, technike aj na stredných školách. Ďalšou prioritou sú inovácie, konkrétne mám na mysli aplikovaný vývoj, aby nastalo procesné zlepšovanie vo firmách. Takže určite si musíme povedať, čo nás trápi, a to tak v priemysle, ako aj v poľnohospodárstve, do týchto oblastí musíme pustiť malé a stredné podniky a vytvoriť tam pre ne podmienky. Naozaj ide o procesný vývoj. Pokiaľ toto vláda zvládne, tak vyhrá.
Juraj Borgula, viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu
Riešenia novej vlády by sa mali zamerať na zmiernenie prepadu ekonomiky, ktorý nás iste čaká. Opatrenia by mohli byť napríklad: riešenie zamestnanosti, a to aj za cenu porušenia niektorých funkcií sociálneho štátu, napríklad nevyplácaním podpory a sociálnych dávok bez protislužby príjemcu a vyplácaním časti dávok v nákupných poukážkach. Ďalej - okrem zvyšovania príjmov štátu treba oveľa viac dbať na znižovanie jeho nákladov. Ďalej mládež je naša budúcnosť nielen geneticky. Držím palce novému ministrovi školstva. Ak jeho činy budú zodpovedať vyhláseniam, dokáže viac ako všetci jeho predchodcovia. Výrazne treba podporovať domáci priemysel a poľnohospodárstvo, znížiť dovoz a stabilizovať ekonomiku. Teraz, žiaľ, platí heslo "domáce podniky fungujú napriek podpore vlády". Časy, keď stačilo čakať na príchod zahraničných investorov, sú preč. Dalo by sa povedať ešte viac, ale bude stačiť, ak si táto vláda poradí aspoň s polovicou spomínaných odporúčaní.

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity
Jednoznačne by mala vláda spriechodniť systém verejného obstarávania, ktorý trýzni všetkých obstarávateľov a blokuje čerpanie štrukturálnych fondov. Po druhé, je potrebné urýchlene odstrániť slovenský folklór z pravidiel čerpania fondov EÚ na Slovensku a okamžite zazmluvniť zvyšok financií tohto programovacieho obdobia, inak prídeme o miliardy eur. A po tretie - koncepčne a systémovo riešiť problémy vo výbušnom zdravotníctve a školstve.

Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Na Slovensku je vysoká nezamestnanosť, takže pracovníci sú rukojemníkmi firiem. Keby bol Zákonník práce akýkoľvek, ich pozíciu by nezlepšil. Súčasný pracovný kódex sa upravoval za bývalej vlády a ešte nie je dosť odskúšaný. Takže ani jeho dosahy nie je zatiaľ možné podrobne zhodnotiť. Ak by som mohol, určite by som pri jeho novele otvoril otázku odstupného a výpovednej lehoty, ako aj problém poistenia v nezamestnanosti. Toto poistenie totiž neplní svoju úlohu. Odstupné by som znížil a posilnil úlohu poistenia. U nás sa veľmi nehovorí o tom, či je správne, aby ľudia mali viac pracovných úväzkov. Nie tak dávno sa medzi poslancami Národnej rady objavil "rekordér", ktorý má štyri zamestnania (Milan Panáček zo SmeruSD - pozn. HN). U nás je to bežné, ale v iných európskych krajinách nie. Napríklad rakúska legislatíva neumožňuje mať viac ako jeden pracovný úväzok. Je však otázne, či by naše predpisy mali byť až také prísne. Túto tému by však bolo vhodné v rámci novely pracovného kódexu otvoriť. Veď pri štyroch pracovných úväzkoch by mal človek pracovať 24 hodín denne.
Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska
Som za ponechanie paušálnych výdavkov. V daňovom systéme ostali ako jedna z mála výnimiek s cieľom zníženia byrokracie živnostníkov. Pokiaľ takýto nástroj na odbremenenie drobných podnikateľov v daňovom systéme máme, nesúhlasím so zavedením ďalších výnimiek, konkrétne licencií. Dôležitejšou otázkou, ako ponechanie či zrušenie paušálnych výdavkov, je výška odvodov, ktoré živnostníci platia a ktoré im v drvivej väčšine nebudú stačiť ani na minimálny dôchodok. Tu musí dôjsť k postupnému zreálneniu, teda zvýšeniu minimálnych odvodov na úroveň, ktorá zabezpečí platiteľom minimálny dôchodok. Súhlasím s tým, aby sa do verejného obstarávania zapájali len firmy, ktorých vlastnícka štruktúra a podnikateľská minulosť sa dajú jednoducho preveriť. Vylúčenie schránkových firiem s nejasným vlastníctvom môže zvýšiť transparentnosť verejného obstarávania a posilniť v ňom pozíciu slušných podnikateľov.
Ján Bača, hovorca U.S. Steel Košice
Vláda samotná sa rozhodne a určí, čo sú jej priority v súčasných podmienkach na Slovensku. Pokiaľ ide o problematiku emisií, my môžeme v súvislosti s daňou na nevyčerpané emisné kvóty len zopakovať to, čo sme hovorili aj doteraz. Táto daň ubližuje celému slovenskému priemyslu. Takúto daň nemajú v okolitých krajinách, čiže naši konkurenti nie sú zaťažení niečím podobným. V konečnom dôsledku to poškodzuje konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.
Jozef Bendžala, prezident, Zväz hotelov a reštaurácií SR
Jednoznačne treba niečo urobiť s konkurencieschopnosťou Slovenska v porovnaní s okolitými štátmi - v turizme a službách vôbec. Ako? Znamená to urobiť niečo s daňovým zaťažením. Uvedomujeme si, že štát má deficit, ale pokiaľ bude DPH v Rakúsku, Poľsku a Česku nižšia než u nás, pričom vstupy máme rovnaké, bude to vždy v náš neprospech. My máme na vstupy takú daň, že nemôžeme vytvoriť konkurencieschopné produkty. Ďalším veľkým problémom pre domáce, a hlavne horské strediská, je zonácia. Treba taktiež jasne vymedziť, kde a ktoré služby treba dobudovať v rámci voľnočasových aktivít, aby sme aj u nás mali takú ponuku, keď sa dajú robiť kvalitné služby. Lebo my tu zbytočne postavíme hotely, keď sa potom dajú robiť len prechádzky okolo nich.
Rastislav Mičík, výkonný riaditeľ spoločnosti Maind
V prvom rade dostať pod kontrolu náklady verejnej správy, pretože žiadny dobrý a zodpovedný hospodár, ani vo firme, ani v domácnosti a ani vo verejnej správe nesmie míňať viac než sú jeho príjmy. Jedným zo základných pilierov dobre fungujúceho demokratického štátu je dodržiavanie zákonov a vymožiteľnosť práva, a preto jednou z hlavných priorít vlády by malo byť prinavrátenie dôvery v súdnictvo a prokuratúru. (tur, run)