Prejsť na obsah
Verejnosť

Jaroslav Zápala, moderátor: „Robte niečo, lebo Slovensko si zarába na veľký problém. IT odborníci, firmy aj vysoké školy vyzvali vládu, aby konečne riešila nedostatok ITčkarov. Na trhu práce chýba 10 tisíc ľudí, ktorí by rozumel počítačom. Ak sa do štúdia informatiky neinvestuje viac peňazí, o 3 roky to vraj môže byť raz toľko.“
Andrea Šprochová, redaktorka: „Hovorí sa o tom roky, no zásadné zmeny nie sú. V rebríčkoch digitálnej konkurencieschopnosti sa prepadávame už dnes.“
Mário Lelovský, IT asociácia Slovenska: „Krajiny, ktoré budú mať dostatok expertov, zoberú od nás investorov.“
Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave: „Tá odbornosť informatická prerastá do rôznych iných oblastí, do skoro všetkých, do poľnohospodárstva, do cestovného ruchu, do štandardného priemyslu, výroby.“
Mário Lelovský: „Aj tí, čo pestujú paradajky, až po tých čo píšu učebnice, všetci potrebujú ITčkarov.“
Andrea Šprochová: „Rektori, dekani, zamestnávatelia, aj ITčkari posielajú vláde výzvu. Štát by podľa nich mal podporovať štúdium informatiky a posielať školám viac peňazí ako na iné odbory.“
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť: „Ak ten učiteľ, ktorý učí na IT odboroch má konkurenciu v praxi, ktorá trikrát viac platí ako sme schopní zaplatiť na škole, tak my to musíme zarátať do toho koeficientu a zvýšiť ho.“
Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Ad hoc úpravy koeficientov, ktoré sú používané pri rozpise dotácií, však nie sú vhodné, pretože by išlo o nesystematickú zmenu a doplatil by na to celý systém.“
Andrea Šprochová: „Lenže teraz vraj na to doplácajú školy. Kým absolvent informatiky začína v súkromnej firme na plate vyše 1700 eur, ak zostane učiť na vysokej škole, zarobí o 40 % menej. Len ťažko si fakulty vedia udržať pedagógov.“
Milan Ftáčnik: „Zaveďme do nášho systému financovania tak dodatočné peniaze na odbory, ktoré sú na trhu nedostatkové. Hovoríme teraz o informatike a môžu to byť ďalšie odbory, trh práce sa vyvíja.“
Ivana Skokanová: „Žiadna reprezentácia vysokých škôl nedoručila ministerstvu v rámci vyjadrovania sa k metodike rozpisu dotácií na rok 2017 návrh, aby došlo k posilnenému financovaniu IT odborov.“
Andrea Šprochová: „Ministerstvo školstva odkazuje, že pripravuje zmeny vo financovaní vysokých škôl a tam bude priestor na debaty. Firmy však potrebujú už dnes ľudí zdatných za počítačom, preto chcú siahnuť medzi absolventov vysokých škôl z odborov, v ktorých sa nevedia zamestnať.“
Marián Valentovič, riaditeľ Ústredia práce: „Rokujeme s IT priemyslom ohľadom prípravy kurzov, ktoré budú definované práve zamestnávateľmi z tejto oblasti, tak aby sme boli schopní pripraviť v krátkej dobe uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienky pre prácu pre tieto spoločnosti.“
Andrea Šprochová: „To ešte chvíľu potrvá, zatiaľ totiž nie je známy ani termín, kedy sa kurzy začnú. Andrea Šprochová, televízia Markíza.“
-END-