Prejsť na obsah
Verejnosť


Pozvanie dekana na exkurziu v špičkových laboratóriách so študentami, ktorí snívajú o objavoch budúcnosti


Fakulta chemickej a potravinárskej technológieSlovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) v Bratislave už 10 rokov po sebe získala v nezávislom hodnotení v rebríčku ARRA ocenenie NAJLEPŠIA technická fakulta naSlovensku. A viete prečo? Odpoveď je jednoduchá: tu sa každý študent stane výnimočný. Prekvapia ho možnosti, aké fakulta ponúka.
Prekvapí ho, aké získa vedomosti. „FCHPT je jednou zo siedmich fakúlt STU. Je plnáambicióznych mladých ľudí, ktorí už niečo dokázali. Medzi našimi absolventmi m áme mnoho úspešných vedcov, manažérov, dokonca aj
politikov. Takže tí, ktorí k nám prídu študovať, určite budú spokojní,“ hovorí dekan fakulty Prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
Študijných programov je podľa jeho slov veľa.

Sú v troch stupňoch:
bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. „Bakalárskych je päť, ale máme aj tzv. Konverzné štúdium,“ pripomína dekan s tým, že je
určené študentom, ktorí v prípade, že nezvládajú problematiku riadneho 3-ročného bakalárskeho štúdia, môžu sa prehlásiť na
štvorročné štúdium, kde sa v prvom roku doučia základné informácie z chémie, fyziky a matematiky. Jeden školský rok teda môžu
bezplatne navštevovať školu, kde sa zdokonalia a potom môžu plynule v bakalárskom štúdiu pokračovať. Unikátne študijné programy
nájdeš tu.
Absolventi po ukončení štúdia získajú podľa slov dekana samozrejme nielen diplom inžiniera, ale teraz aj diplom „euroinžiniera“ (EUR ING) , čiže
„eurobakalára“. To znamená, že s diplomom práve z tejto fakulty sa môžu dostať do celého sveta. Ide o európsky certifikát, vďaka
ktorému Európska federácia národných inžinierskych asociácií (FEANI) uznáva úroveň absolventa za kompatibilnú s európskou úrovňou.
Cieľom prestížnych študijných programov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa je
rozvíjať u každého študenta jeho tvorivé schopnosti, potrebné na riešenie úloh v praxi. Vzdelanie a odbornosť sa tu získa so zárukou
perspektívnej budúcnosti. Mladý inžinier sa po vyjdení z tejto školy nemusí báť o zamestnanie, ale bude si môcť vyberať, kde sa
zamestná! Nájde si uplatnenie v priemysle i vede. V chémii, potravinárstve, farmácií, biotechnologických firmách i podnikoch, ktoré sa
venujú ochrane životného prostredia.


Študent 1.ročníka inžinierskeho štúdia Jakub Paškevič už teraz robí vedeckú prácu na pôde univerzitného laboratória. V akváriu kulti vuje invazívny druh sasaniek, čo sú malé akvarijné rybičky, ktoré dokážu prežiť v náročných podmienkach. Majú poslúžiť projektu, ktorýskúma vplyv nanoplastov na životné prostredie. „My hľadáme práve spôsob, aby sme to dokázali zistiť, poprípade odstrániť,“ vysvetľuje
Jakub Paškevič s tým, že maturantom svoju fakultu odporúča, ale treba mať pevné nervy. „Zároveň ak majú svoju víziu, tak je to asi
najlepšie,“ tvrdí. Procesmi a technológiami ochrany životnéhoprostredia a najmä kvalitou vody sa už 30 rokov zaoberajú v laboratóriu na Oddelení enviro nmentálneho inžinierstva. Vedúci Prof. Ing.
Miroslav Drtil, Phd. v tejto súvislosti zdôrazňuje že Slovensko má jedinú dôležitú nerastnú surovinu, ktorú ešte v budúcnosti určite
oceníme a to je obrovské množstvo kvalitnej vody.


Na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva navrhujú chemickí inžinieri najrôznejšiechemické výrobky. Od hliníka, cez b ioeta nol, farmaceutiká, po cement...všetko. „Našou úlohou je navrhnúť celý proces chemickej výrobytak, aby bežal ako hodinky. Čiže musí bežať bezpečne a s minimálnym dopadom na životné prostredie,“ hovorí vedúci oddelenia Ing.Michal Gramblička, PhD. Študenti teda môžu urobiť veľa pre to, aby urobili svet lepším. Každý program na fakulte je unikátny a špecifický.

Na Oddelení dreva, celulózy a papiera jeho vedúciDoc. Ing. Radko Tiňo, PhD. modifikuje povrch dreva. Vloží vzorku do plazmového vývoja,  s čím sa spôsobia fyzikálno-chemické zmeny, ktorévšak nie sú viditeľné, ale sú merateľné, hovorí. Je to špičková technika, s ktorou sa študenti naučia pracovať a môžu dosiahnuťzaujímavé výsledky už počas univerzitného štúdia. „Toto zariadenie je unikátne a jediné na svete, ktoré je určené na testovanie konzervačných technólógií na báze vody. Je to náš patentovaný robot,“ dodáva Radko Tiňo.

Študent 2. ročníka doktorandského štúdia Ing. Michal Plž pracujev biotechnologickom laboratóriu a vysvetľuje, že biotechnológia sa z aoberá využitím mikroorganizmov, ktoré sú v prírode, na využitie
priemyselne zaujímavých látok ako sú lieky, proteíny, enzýmy, biopalivá.  Jeho kolega Bc.Michal Horňák, ktorý je študentom 2. ročníka  inžinierskeho štúdia zase vo vedľajšom laboratóriu simuluje automatické procesy cestnej premávky. „Ide o to, že v oblasti riadenia premávky je obrovskou výzvou nehodovosť, ktorú sa snažíme odstrániť. Úlohou študentov je navrhnúť riadiaci algorytmus, ktorý nahrádza ľudského vodiča. Algorytmus je
nahratý v špeciálnej jednotke, ktorá je mozgom nášho robotického autíčka, čiže na základe toho, ako je od nás autíčko vzdialené, tak mu pridáme motory, aby sme udržali vzdialenosť, akú chceme,“ hovorí Michal Horňák.

V laboratóriu materiálovej tlače sa študenti učia všetko, čo sa týka tlače od predtlačovej prípravy až po tlačové technológie. Doktorand 4. ročníka Ing. Michal Hatala spresňuje, že „jedno z tých užších zameraní v rámci
Oddelenia polygrafie aplikovanej fotochémie je tzv. tlačová elektronika, to znamená využitie komerčných tlačových technológií nananášanie funkčných vrstiev a potom zhotovovanie elektronických súčiastok.“

Všetky študijné programy sú akreditované a podporované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
motivačnými odborovými štipendiami. To znamená, že už v prvom roku bakalárskeho štúdia má študent možnosť toto štipendium získať. Po
prihlásení na FCHPT STU majú študenti navyše možnosť študovať aj v zahraničí. Ćasť štúdia môžu bezplatne absolvovať na
univerzitách v celej EÚ. Svoje vzdelanie si vďaka tomu obohatia o medzinárodnú skúsenosť. Záujemci pritom môžu začať navštevovať
fakultu bez prijímacích pohovorov. Šancu teda dostanú všetci. Prijímacím konaním je vlastne usilovnosť, cieľavedomosť a chuť zmeniť
svet. Stačí poslať prihlášku a vybrať si svoj študijný program.
Mladí ľudia a budúci vedci a manažéri môžu mimo štúdia aktívne
tráviť čas na univerztiných športoviskách, kde môžu hrať tenis, futbal, volejbal, basketbal, minifutbal. Cvičiť atletiku, plávať.
A nechýbajú ani tradičné vysokoškolské podujatia, kde sa dá žiť pestrým spoločenským životom. Beánie, „krúžkovice...“
a odvšadial sa možno na internát dopraviť jednoducho: mestskou hromadnou dopravou, ktorá je v tesnej blízkosti internátov.
www.najlepsiaskola.sk

[zones.sk 23/03/2018]
Link: https://www.zones.sk/magazin/1202/chces-byt-vynimocny-pod-na-najlepsiu-technicku-fakultu/