Prejsť na obsah
Verejnosť

Moderátor:

„Prestížne ocenenie, Cenu za transfer technológií v kategórii Počin, si v uplynulých dňoch odniesli vedci a profesori z STU v Bratislave. Centrum vedecko-technických informácií ocenilo projekt Impulz Korona. Beáta Repíková oslovila rektora Miroslava Fikara.“

Miroslav Fikar, Slovenská technická univerzita v Bratislave:

„Sa nám podarilo združiť viac ako sto výskumníkov postupne, prinášali vlastné idey, čo by sa dalo robiť a hľadali spoluprácu k iným ľuďom. Ako vôbec prví sa chytili, ak to tak môžeme povedať, pri výrobe pľúcneho ventilátora zamestnanci z Fakulty elektrotechniky a informatiky, vytvorili naozaj funkčný prototyp pľúcneho ventilátora, veľmi jednoduchého a lacného. Tie nápady postupne pribúdali. Jeden z tých najúspešnejších bolo problém detekcie fragmentov koronavírusu v odpadových vodách. Teraz máme z toho inteligentné monitorovanie.“

Beáta Repíková, redaktorka:

„Ide o istý zdieľaný výskumno-vývojový priestor. Čo si pod tým môžeme predstaviť, čo všetko zdieľame?“

Miroslav Fikar:

„Každý výskumník, ktorý do tohto priestoru príde, má možnosť sa zaregistrovať, má možnosť povedať čo vlastne ovláda a čo hľadá, a potom vstúpi do databázy, ktorú tam všetci ostatní naplnili. Majú tam neobmedzený dátový priestor, môžu tam dávať ľubovoľné materiály, myšlienky, idey, postupy. Majú vytvorenú vlastne komunikáciu, aby hľadali, kedy sa začnú prekrývať a ako sa spojiť, ako ísť ďalej.“

Beáta Repíková:

„Ide o praktické riešenia v boji s vírusom. Ako to naozaj pomôže v boji s vírusom?“

Miroslav Fikar:

„Môžme ísť do čistiarne odpadových vôd, alebo do kanalizácie z domu seniorov a zistiť, či v tomto zariadení je detekovaný vírus. Nemusíme testovať každého človeka zvlášť, ale vieme na základe úrovne z tej danej inštitúcie, či to má zmysel, alebo či je to v poriadku.“

Beáta Repíková:

„Vedci budú priestor vypĺňať a ako môže verejnosť s ním pracovať?“

Miroslav Fikar:

„Rovnako aj verejnosť sa môže zapojiť, napríklad sa nám prihlásili architektonické kancelárie do tohto priestoru, že oni by chceli z tohto hľadiska dizajnu napríklad pomôcť.“

Beáta Repíková:

„…v ďalšom období.“

Miroslav Fikar:

„Chceli by sme to dotiahnuť do úspešného konca. Čiže chceli by sme ísť nielen v ideách, ale chceli by sme ísť aj do prototypov a do skutočných zariadení. Čiže z nášho hľadiska my sme technická univerzita, aj keď tento projekt nie je iba náš, technickej univerzity, ale spojili sme sa aj s UK aj so SAV, ale chceli by sme to teda dotiahnuť od tej pôvodnej idey až do realizácie.“

Beáta Repíková:

„Vedecké nápady, ktoré budú v priestore, vy budete aj realizovať, budete hľadať zhotoviteľov, ak to tak môžem povedať?“

Miroslav Fikar:

„Áno, určite.“

Beáta Repíková:

„Spolupracujete s vedeckou obcou, s profesormi, s ktorými vzdelávate študentov. Je toto aj motivácia pre študentov viac sa venovať tomu štúdiu cez vedeckú oblasť?“

Miroslav Fikar:

„Pre študentov máme inkubátor, čo znamená, že študenti môžu prísť s vlastnými nápadmi a majú tri mesiace na to, naučíme ich ako vlastne funguje firma, ako si založiť firmu a po troch mesiacoch sa rozhodnú, či chcú ísť do firmy, alebo nie.“

Beáta Repíková:

„Výskumno-vývojový priestor, za ktorý ste dostali ocenenie, môžu teraz využívať študenti aj v rámci vedeckých činností, ktoré máte?“

Miroslav Fikar:

„Tento priestor je absolútne otvorený.“

Moderátor:

„Dodajme, že projekt Impulz Korona STU ponúka v online prostredí výskumno-vývojový priestor pre študentov, pedagógov a vedcov Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied. Podporuje kreativitu a interdisciplinárnu spoluprácu riešiteľov, ktorí budú aj naďalej ponúkať a hľadať praktické riešenia v boji s novým vírusom.“