Prejsť na obsah
Verejnosť

Moderátor:
"Žiakov základných škôl bude možné hodnotiť aj slovne a štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce budú môcť vysoké školy uskutočniť prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. To sú aktuálne novinky, ktoré sa dotýkajú žiakov a študentov počas epidémie. Kvalita vzdelávania je stále na prvom mieste aj na Slovenskej technickej univerzite. No vedia, že ju možno dosiahnuť len vtedy, ak získajú kvalitných študentov. Beáta Repíková sa o tom rozprávala s rektorom Slovenskej technickej univerzity profesorom Miroslav Fikarom."

Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity:
“Čo sa kvality študentov týka, máme problém s kvalitou stredných škôl, tie vám zase povedia, že majú problém s kvalitou základných škôl. Čiže v našich možnostiach čo môžeme robiť je, že zavádzame tzv. konverzné štúdium. To znamená, že študenti, ktorí nemajú dostatočné vedomosti z tých základných predmetov, u nás je to najmä matematika, fyzika, informatika napríklad, a potom na každej fakulte niečo iné, tak tí prídu do nultého ročníka, čiže nemajú 3-ročné, ale majú 4-ročné bakalárske štúdium, kde sa doučia dvom veciam. Jednak doučia sa stredoškolským vedomostiam a jednak prídu na systém vysokoškolského štúdia. A potom, keď nastúpia do toho normálneho 1. ročníka, tak často sú lepší ako tí normálni stredoškoláci, ktorí idú priamo do prvého.”

Beáta Repíková, redaktorka:
“Toto je možno povedať športovou terminológiou dobrý ťah na bránku, pretože otvárate dvere študentom a nemusia sa zľaknúť a zistia, že dá sa to zvládnuť. Ale ako máte nastavené kritériá potom už počas štúdia, pokiaľ ide aj o pedagógov v rámci kontrolného systému, na čo kladiete dôraz?”

Miroslav Fikar:
“V súčasnosti j študent i našim partnerom, by sa dalo povedať. A je veľmi dôležité, aby pedagógovia boli naňho pripravení. Na to potrebujete mať kvalitných pedagógov. Na našej vysokej škole často učíme veci, ktoré pred tromi rokmi ešte ani neboli známe. To znamená, že musia tu byť kvalitní vedci, musia byť v špičke svojho odboru, a potom, keď sú dostatočne silní vo svojich vedomostiach, môžu byť dôstojným partnerom pre študentov. Čiže tvrdím, že najdôležitejší na vysokej škole sú ľudia. Samozrejme, že to nestačí, aby učili kvalitne, čiže potom prichádza tá druhá časť, na ktorú ste sa spytovali, to znamená, máme systém ankiet, kedy študenti hodnotia, a ja som po prvej prednáške som si prečítal, že pán rektor by mohol prednášať troška menej monotónnym hlasom. Potom máme systém hospitácií. To znamená, že chodím ja napríklad svojim asistentom na cvičenia a moji asistenti zase chodia ku mne na prednášku. A potom sa samozrejme spytujem po prednáške čo bolo, ako bolo dobre. Samozrejme, na vysokej škole máte niekoho, kto je dobrý výskumník, niekoho, kto je dobrý pedagóg. Každý ten riaditeľ ústavu, alebo dekan si hľadá a modeluje tú situáciu, aby dal študentom tých dobrých, aby do výskumu dal tých dobrých.”

Beáta Repíková:
“Ako kvalitu vzdelávania ovplyvňujú študenti? Kde je hranica medzi ich nárokmi a možnosťami pedagógov?”

Miroslav Fikar:
“Aj my sa musíme prispôsobovať ako prichádzajú noví a noví študenti, najmä mileniáli sú už celkom iní, ako tí predtým. Čiže naozaj, musíme sledovať, čo od nás študenti chcú a musíme sa tomu prispôsobovať. Musíme byť dostatočne aj sebakritickí k sebe a musíme byť nároční. Lebo ak nie ste nároční na študenta, tak on samozrejme s ľahkosťou tým predmetom prejde, ale nikdy naňho nebude mať dobré spomienky. Na našej univerzite sa snažíme rozlišovať medzi vedomosťami, to je to, čo si môžete prečítať na Googli, a medzi znalosťami. To, čo naši študenti na konci si odnesú z vysokej školy, sú znalosti.”

Moderátor:
"Dodajme, že sloganom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je výrok Budúcnosť sa dá naučiť. A ako nám povedal profesor Miroslav Fikar, absolventi jednotlivých fakúlt sa v tomto zmysle prezentujú a úspešne uplatňujú aj v zahraničí."