Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti zo Slovenskej technickej univerzity (STU) a Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave navrhli riešenie pre vnútroblok a priľahlé priestory univerzitných budov kampusu STU v bratislavskom Starom Meste. V rámci medzinárodnej študentskej súťaže Muniss odovzdalo návrhy šesť študentských tímov.
Tímy STU boli zmiešané, študenti priestorového plánovania spolupracovali s budúcimi architektmi. Vo svojich návrhoch sa študenti snažili začleniť riešené územie do siete verejných priestorov mesta tak, aby bolo atraktívne pre študentov, ako aj širokú verejnosť.
"4. ročník súťaže Muniss priniesol veľmi solídny výsledok. Je to dobrý základ, na ktorom sa dá stavať. Spoločným menovateľom je znalosť danej problematiky a pochopenie skrytého potenciálu vnútrobloku univerzity, nadšenie a spolupatričnosť, veľká analytická zručnosť a invenčnosť," povedala hlavná architektka Bratislavy a odborný garant súťaže za hlavné mesto Bratislavu Ingrid Konrad.

Viac si prečítate na:
https://www.teraz.sk/slovensko/bratislavski-studenti-navrhli-rieseni/471233-clanok.html