Prejsť na obsah
Verejnosť

Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Slovenská akadémia vied (SAV) podpísali v pondelok na pôde UK memorandum o spolupráci v oblasti vedy.
Ako na pondelkovej tlačovej konferencii informoval rektor UK Marek Števček, cieľom spolupráce je tvoriť špičkovú vedu, ktorá bude konkurencieschopná vo svete.
„Podpis tohto memoranda je vyústením niekoľkomesačných snáh. Zmyslom je, aby sme sa z konkurentov stali spojencami. Chceme spolupracovať predovšetkým v troch oblastiach. V oblasti slovenskej vedy, slovenského vzdelávania a chceme taktiež koordinovať spoločné vyjadrenia k závažným spoločenským otázkam,“ približuje zámery spolupráce Števček.

Slovensko má šikovných a vzdelaných ľudí
Bratislavské univerzity a akadémia vied vytvoria vedecký klaster s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti.
Poslaním vedeckého klastra bude najmä pozdvihnúť národný a medzinárodný profil inštitúcií a získať mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov, ako aj investície.
Svoje aktivity budú koordinovať, aby spolu tvorili špičkovú vedu porovnateľnú so svetom. Chcú tiež podporiť spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny.
„Slovensko nemá ani zlato, ani ropu, čo však Slovensko má, sú šikovní a vzdelaní ľudia. Potrebujeme preto zabezpečiť pre našu krajinu lepšiu budúcnosť. Práve z tohto dôvodu chceme vyslať jasný signál, že tieto tri inštitúcie chcú robiť spoločnú vedu a výskum,“ vysvetľuje rektor STU Miroslav Fikar.

Problémom je aj odliv študentov do zahraničia
Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka predstavuje podpísanie tohto memoranda novú etapu spolupráce medzi vysokými školami a Slovenskou akadémiou vied.
„Táto spolupráca má obrovský význam aj preto, že Slovensko sa trápi a borí s mnohými problémami, ako je odliv študentov do zahraničia či blízkosť Brna, ktoré nám kradne výskumných pracovníkov. Nástupom nového vedenia na týchto univerzitách sme našli racionálnu bázu na konkrétne kroky pre spoluprácu,“ konštatuje Šajgalík. Dúfa, že o pár rokov budeme môcť skonštatovať, že podpísanie tohto memoranda malo význam.
Väčšina vedy na Slovensku je tvorená prevažne pracovníkmi SAV, UK a STU. Ich vedci vyprodukujú viac ako 55 percent všetkých vedeckých publikácií evidovaných v databáze Web of Science spomedzi všetkých inštitúcií zo Slovenska. V prípade karentovaných publikácií je to až 70 percent celkovej slovenskej produkcie.

https://www.webnoviny.sk/vskolstve/bratislavske-univerzity-a-sav-uz-nebudu-konkurentmi-podpisali-memorandum-o-spolupraci-vo-vede/