Prejsť na obsah
Verejnosť

Rozhovor nám poskytla dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD.
* Pani dekanka, končí sa akademický rok - aký bol pre FA STU? Čo nové priniesol pre študentov?
Bol to rok plný zaujímavých aktivít a ocenení prác našich študentov. Za mnohé spomeniem ocenenie mesta Madrid v medzinárodnej architektonickej súťaži ISOVER, Ocenenie osobnosť Slovenska v kategórii Kultúra a umenie, ktorým sa stal študent študijného programu dizajn. Teší ma, že sú úspešní i naši absolventi za zmienku stojí inovatívny projekt Ecocapsuly s celosvetovou rezonanciou. Študenti riešili množstvo reálnych projektov pre naše mestá Kežmarok, Brezno Lučenec, Štúrovo, Podkonice, Bratislavský Ružinov, Staré mesto, Bratislavský samosprávny kraj..., dizajnéri spolupracovali so Škoda auto a ďalšími firmami.
* Aké bonusy poskytuje vaša fakulta pre súčasných i budúcich študentov?
Hlavným bonusom fakulty je, že študijné programy v odbore 5.1.1. Architektúra a urbanizmus, ktoré ponúkame sú medzinárodne uznané (príslušnou komisiou Európskej únie). To umožňuje našim absolventom automatické uznanie ich vzdelania v krajinách Európskej únie. Medzi ďalšie prednosti fakulty patrí už spomínané prepojenie vzdelávania a praxe, hosťujú praktizujúci architekti a dizajnéri, realizácia prednášok významných osobností zo zahraničia a domáceho prostredia. Atmosféru fakulty významne spoluvytvárajú študenti svojou iniciatívou a kreativitou.
* Majú možnosť vaši študenti študovať určitú dobu aj v zahraničí?
V tomto smere patrí naša fakulta k špičke na Slovensku. Máme vyše 40 bilaterálnych dohôd so školami architektúry a dizajnu v rámci Európy cez program Erasmus +, súčasne podporujeme vycestovanie študentov i cez agentúru SAIA. Každý študent má tak možnosť v priebehu svojho štúdia študovať v zahraničí. To isté sa týka i praxe v zahraničných architektonických ateliéroch. Navyše sa naša fakulta organizuje celý rad medzinárodných workshopov a letných škôl.
Fakulta architektúry STU ponúka štúdium v študijnom programe Dizajn a študijnom programe Architektúra a urbanizmus.
Viac o aktuálnom prijímacom konaní, o študijných programoch a aktivitách na Fakulte architektúry sa môžete dozvedieť na stránke Fakulty architektúry: www.fa.stuba.sk, alebo na fakultnom facebooku: https://www.facebook.com/Fakulta-architekt%C3%BAry-STU-51610096561/timeline/
-END-