Prejsť na obsah
Verejnosť

S príchodom 5G sietí s nižšou sieťovou latenciou a autonómnych vozidiel sa otvárajú nové možnosti zberu dát a riadenia. Pri vývoji autonómnych vozidiel je treba veľa diagnostických informácií a preto je potrebné tieto informácie zbierať efektívnym spôsobom.

Ako 7-členný tím študentov sme v rámci tímového projektu pracovali na spoločnom projekte autonómnej formule fakúlt FIIT STU a SjF STU. Pracovali sme na platforme na zber dát v reálnom čase z univerzitného autonómneho vozidla a zároveň na jeho diaľkovom ovládaní.   Postupom času sa táto vízia zberu dát cez našu platformu rozšírila aj na využitie v bratislavskej a žilinskej MHD.

Sme tím Los Kimonos. Vedúcim nášho tímu a zároveň product ownerom je Ing. Marek Galinski PhD., ktorý pracuje na projekte autonómneho vozidla od jeho začiatku a intenzívne spolupracuje s SjF STU. Pri manažmente projektu sme sa riadili metodikou Scrum. Každý z nás aktívne pracoval na projekte ako programátor a bol zároveň zodpovedný za jednu z oblastí pri vývoji.

Viac si prečítate na:
https://touchit.sk/avpanel-telemetry-as-a-service/346011