Prejsť na obsah
Verejnosť

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) a jeho partneri po uplynulých úspešných ročníkoch otvárajú aj počas týchto letných prázdnin Automobilovú JUNIOR Akadémiu (AJA).
Spolu so Strojníckou fakultou v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou v Trnave a spoločnosťami Volkswagen Slovakia a Groupe PSA Slovakia pripravujú opäť nové zážitky pre žiakov základných škôl a príležitosť nahliadnuť do sveta automobilov, zoznámiť sa s najnovšími trendami v tomto odvetví. Deti sa budú môcť oboznámiť aj so životom, prácou a štúdiom na technických fakultách STU. Ambíciou Automobilovej JUNIOR Akadémie je aj propagovať a podporiť záujem mladých ľudí o štúdium technických a prírodovedných smerov.
Letný tábor s automobilovou tematikou štartuje 8. júla v Trnave a 19. augusta v Bratislave a je určený žiakom vo veku 12 až 16 rokov. Pobyt v letnom tábore je rozdelený medzi automobilku a univerzitu, časť pobytu teda žiaci strávia v škole a druhú časť priamo vo výrobe.
"Automobilovú JUNIOR Akadémiu spoločne s automobilkami a univerzitami organizujeme už štvrtý rok a ohlasy na tento projekt sú zatiaľ veľmi pozitívne. Naša motivácia je jednoznačná. Radi by sme otvorili svet techniky už pre deti základných škôl a ukázali im, že tento svet môže byť nielen zábavný, ale aj zaujímavý. A možno sa pre niektorých stane aj svetom, kde prežijú svoj profesionálny život," hovorí Alexander Matušek, prezident ZAP SR.
Projekt AJA umožňuje žiakom lepšie spoznať technické vedy, zároveň však odráža aj potreby automobilového priemyslu, ktorý je pre Slovensko kľúčový. ZAP SR vyvíja celoročne množstvo aktivít, ktoré podnecujú verejnú diskusiu o nutnosti motivovať súčasné generácie k štúdiu vedy a techniky tak, aby kľúčové odvetvie nášho priemyslu malo dostatok kvalifikovaných odborníkov. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu totiž stále prevládajú netechnické odbory. Okrem toho viac ako 55 % absolventov vysokých škôl nie je zamestnaných v odbore, ktorý vyštudovali. Pri prepočte nákladov na ich vzdelávanie to znamená, že štát ročne vynaloží viac ako 140 miliónov eur zbytočne.

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/auto-automobilova-junior-akademia-poz/48809-clanok.html