Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave predložila Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Prestavba areálu STU s názvom Univerzitné centrum STU“.

Do oznámenia je možné nahliadnuť v dňoch od 4. do 19. januára 2017 na prízemí budovy magistrátu na Primaciálnom námestí, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. V elektronickej podobe je oznámenie k nahliadnutiu TU.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ž. p., oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ž. p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava do 19. januára 2017.

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje asanáciu stavebného objektu Ťažkých laboratórií a vybudovanie nového stavebného objektu Univerzitného centra. V prvej fáze sa asanuje stavebný objekt Ťažkých laboratórií a ďalšie drobné objekty v okolí a vykonajú sa potrebné terénne úpravy. V ďalšej fáze sa v areáli vybuduje nový stavebný objekt Univerzitného centra. Spolu je navrhovaných 495 parkovacích miest a celková podlažná plocha je 15 274 m2. Objekt bude mať dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie.

[bratislavaden.sk 04/01/2017]

Link: http://bratislavaden.sk/areal-stu-prestavaju-neho-univerzitne-centrum-stu/?utm_source=jankak&utm_medium=fb-lo&utm_campaign=facebook-lo