Prejsť na obsah
Verejnosť

Desiatky záujemcov o minulosť, súčasnosť a budúcnosť rušnej lokality v samom centre Bratislavy sa zišli v sobotu 15. septembra pod Mostom SNP. Tento priestor, okolie Rybného a Hviezdoslavovho námestia či prepojenie Korza s Podhradím sa stali totiž hlavnou témou Urban Walk (mestskej prechádzky), ktorú pre odbornú aj laickú verejnosť zorganizovali nadšenci z Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Autorom konceptu je architekt Tomáš Hanáček, ktorý plánovacie prechádzky zamerané na spoznanie lokality a diskusiu o jej možnom využití a rozvoji zorganizoval v minulosti už na viacerých miestach v Bratislave aj mimo nej. Témou Urban Walks sú verejné priestory so silným potenciálom, ktoré však v súčasnosti neplnia dostatočne svoju funkciu alebo sú miestom zrážok protichodných záujmov a očakávaní. Diskusia o vyhlásení Mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku ako aj aktuálne prebiehajúci Európsky týždeň mobility upriamili pozornosť urbanistov a architektov aj na okolie mosta na ľavom brehu Dunaja, kde bola v 60-tych rokoch zničená celá mestská štvrť Vydrica a ďalšie budovy v Podhradí.

Architekt Tomáš Hanáček (vpravo) zorganizoval URBAN WALK už po štvrtýkrát:

Zdroj:M. Kováč

„Množstvo Bratislavčanov dodnes vníma rozseknutie centra štvorprúdovou výpadovkou ako necitlivý zásah do historickej podoby mesta,“ hovorí T. Hanáček a dodáva: „Dnes sme dospeli do štádia, keď sú autá v Bratislave úplne všade, pričom väčšina európskych miest má tendenciu práve rozširovať svoje pešie zóny na úkor plôch pre automobily (Oslo, Ljubljana, či Viedeň). Postupná asfaltová ,,diéta´´ má za cieľ eliminovať hluk, emisie a priestor, ktorý automobily berú nám ľuďom. Podobnú šancu vidíme aj v prípade podmostia Mosta SNP v Bratislave, kde sa snažíme otvárať zodpovednú a informovanú diskusiu o tom, či je možné transformovať existujúci priestor podmostia, aby lepšie plnil svoju urbanistickú funkciu v prospech obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta.“

Fakulta architektúry STU sa podobným témam venuje systematicky, ponúka platformu pre otvorený dialóg dotknutých strán. Diskusia je otvorená pre všetkých. Trasa Urban Walk-u od dunajskej promenády po Židovskú ulicu mala sedem zastávok pri tabuliach so základnými informáciami a historickými faktami. Tabuľu vždy dopĺňala skica konkrétneho miesta, do ktorej organizátori zakreslili, čo by sa z pohľadu architektúry mohlo v danom mieste meniť. Každý účastník dostal mapu trasy, pero a farebné nálepky, na ktoré mohol písať alebo kresliť svoje nápady. Na každej zastávke ich potom ľudia lepili na tabuľu a na záver sa všetky podnety zozbierali pre následné vyhodnotenie.

Pri každom bode sa účastníci dozvedeli množstvo faktických doplňujúcich informácií aj od ďalších dvoch spoluorganizátorov – Kataríny Fejo a Vladimíra Haina, takisto z Fakulty architektúry STU. „Komunikáciu považujeme za základ pri tvorbe živého mesta. Cieľom dnešnej prechádzky je preskúmať silný príbeh Mosta SNP a jeho okolia a zozbierať podnety pre budúcu podobu týchto verejných priestorov. Záujemcom sme ponúkli genézu historických súvislostí, pomenovanie súčasných problémov a predstavili niekoľko vízií do budúcnosti,“ zhrnul sobotné popoludnie V. Hain. „Nás teší záujem architektov, novinárov a študentov, ale aj ľudí z okolia, ktorí prišli a zapojili sa. Zloženie bolo naozaj pestré a v priebehu vychádzky sa menilo, keďže sa pristavovali aj náhodní okoloidúci,“ dopĺňa K. Fejo.

Široká verejnosť, odborníci aj lokálni obyvatelia diskutovali o možnej premene podmostia:

Organizátori teraz pracujú na spracovaní nápadov a pripomienok. No už pri zbežnom pohľade na tabule bolo jasné, že okolie Mosta SNP na ľavom brehu Dunaja dnes nevyhovuje predstavám verejnosti o jeho funkcii a podobe. Viacerí účastníci navrhovali, aby v tejto lokalite namiesto veľkorysého betónového autobusového obratiska vznikol pod mostom verejný priestor pre ľudí, kde by mohla byť tržnica, amfiteáter slúžiaci na kultúrne a spoločenské akcie či vodná plocha. Opäť sa objavila myšlienka zapustiť časť Staromestskej ulice do tunela, či upokojiť jej premávku na príjemnú mestskú ulicu. V priestore medzi nájazdovou rampou a mostom chcú mať účastníci park, ktorý by tu mohol vzniknúť v prípade prekládky prečerpávacej stanice plynu. Niektoré smelé návrhy počítali s úplným odstránením betónovej nájazdovej rampy v smere z nábrežia na Staromestskú ulicu, čo by zas umožnilo rozšíriť Rybné námestie a odkryť stopu zbúranej židovskej synagógy, Vydrickej veže či ulice Vydrica – jednej z najstarších ulíc Bratislavy.

Výsledky plánovacej prechádzky URBAN WALK pod mostom SNP budú architekti prezentovať na pripravovanej diskusii URBAN TALK vo štvrtok 11.októbra 2018 o 17:00 na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave, na ktorú všetkých Bratislavčanov srdečne pozývajú.

(Cyril Adamják)

Zdroj: bratislavskenoviny.sk
Autor: Cyril Adamják  21. September 2018 09:42

https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/51167-amfiteater-trznica-ci-voda-laici-i-odbornici-diskutovali-ako-vyuzit-priestor-pod-mostom-snp