Prejsť na obsah
Verejnosť


Študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave chcú prispieť svojimi nápadmi k budúcej revitalizácii jednej z hlavných ulíc v Záhorskej Bystrici – Ul. Československých tankistov.
Na obyvateľov bratislavskej mestskej časti i návštevníkov sa obrátili prostredníctvom dotazníka, ktorý možno nájsť i vyplniť na webe Záhorskej Bystrice. Študenti vysvetlili, že riešenie revitalizácie ulice i verejného priestoru v jej území je témou ich bakalárskej práce. „Architektúra sa tvorí pre ľudí, a preto sme sa vás rozhodli osloviť,“ uviedli.
Respondentov sa okrem iného pýtajú na tri najväčšie problémy ulice. Vyplňujúci si môžu vybrať navrhované okruhy problémov ako napríklad zlý stavebno-technický stav budov a chodníkov, problémy s organizáciou dopravy či parkovania na ceste, znehodnotená verejná zeleň, ale môžu identifikovať aj iné problémy. V dotazníku môžu tiež respondenti uviesť, akú funkciu, aktivitu či novinku by v priestore uvítali. Rovnako majú možnosť uviesť jedno slovo, ktoré pre nich charakterizuje Ul. Československých tankistov v Záhorskej Bystrici.

[bratislavskenoviny.sk 22/03/2018]
Link: https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/zahorska-bystrica/48822-ako-zmenit-jednu-z-hlavnych-ulic-v-zahorskej-bystrici-riesenie-hladaju-studenti