Prejsť na obsah
Verejnosť

Martina Jančeková, moderátorka:

„Vedcom roka 2020 sa stal odborník v oblasti mikrobiológie Imbrich Barák. Venuje sa najmä výskumu mechanizmov bunkového delenia. Vedec roka je jedným z najvýznamnejších ocenení, ktoré naše vedecké inštitúcie každoročne udeľujú odborníkom na Slovensku. Tento rok si laureáti prevzali cenu už po 24. raz.“

Imrich Barák, Vedec roka 2020:

„Testujeme tie základné bunkové deje v baktériách, napríklad ako baktéria sa dokáže rozdeliť presne v polovici, alebo presne v jednej šestine počas diferenciačného procesu. Potom programovanú bunkovú smrť.“

Martina Jančeková:

„Toto ocenenie Vedec roka vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. Našim hosťom dnes ráno je predseda hodnotiacej komisie podujatia profesor Ján Híveš, ktorý spolurozhodoval o tom, kto budú laureáti a kto túto cenu získa.

Dobré ráno, vitajte.“

Ján Híveš, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technol. a materiálov STU:

„Dobré ráno.“

Martina Jančeková:

„Tak nám teda predstavte tých laureátov, pretože my sme videli, a teda počuli meno toho najvýraznejšieho oceneného hlavnou cenou, ale bolo ich viac.“

Ján Híveš:

„Áno, samozrejme, v rámci tejto akcie Vedec roka je päť takýchto ocenení. Tým najhlavnejším trúfam si tvrdiť je Vedec roka, ktorý dostal pán doktor Barák. Ďalej je kategória Mladý vedecký pracovník, tam ocenenie dostala pani doktorka Kaľavská. Ďalšia kategória je Inovátor roka, tam dostal ocenenie pán doktor Klempa. V kategórii Technológ roka bol ocenený pán profesor Peciar a v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce bol ocenený pán profesor Cehlár.“

Martina Jančeková:

„My určite niektoré z týchto osobností privítame opäť v štúdiu Ranných správ, ale zatiaľ sa poďme pozrieť na tie kritériá, pretože tie sú dôležité. Podľa čoho vyberáte, hodnotíte, kto vôbec do toho najužšieho výberu sa dostane.“

Ján Híveš:

„Pre mňa osobne je mimoriadne potešujúci trend, že vlastne počet tých nominácií neustále rastie v niektorých kategóriách, to je cez 20 nominantov. To znamená, že práca komisie je mimoriadne náročná a jej hlavná časť hlavne spočíva v preštudovaní všetkých nominačných materiálov, ktoré dostávame. Každý z jednotlivých členov tejto poroty si prechádza jednotlivé mená a stanovuje si svoje nejaké vlastné poradie, kde potom sa komisia zíde a dochádza k nejakým prienikom a takým potom spôsobom hlasovaním veľmi jednoducho určíme víťazov jednotlivých nominácií.“

Martina Jančeková:

„Komisia má teda určite veľmi ťažkú úlohu. Čo hodnotí? Hodnotí prínos tej vedeckej práce konkrétneho vedca pre človeka, pre spoločnosť, alebo hodnotí povedzme jeho publikačnú činnosť.“

Ján Híveš:

„Áno, hlavným kritériom toho hodnotenia je aktivita príslušného človeka v rámci vedecko-výskumnej činnosti, ktorá prináleží príslušnému roku, ktorý sa hodnotí. Čiže toto bolo v roku 2020. Samozrejme, drvivá väčšina týchto nominantov má veľmi silnú publikačnú minulosť, ale to, čo sa skutočne berie do úvahy je ten rok hodnotiaci. Samozrejme, dôležité sú publikačné výstupy, ale to nie je len to jediné kritérium. Čo považujeme takisto za dôležité, sú aj ohlasy na práce týchto ľudí, ktoré samozrejme zaznievajú hlavne z medzinárodnej spolupráce.“

Martina Jančeková:

„Zrejme aj tu vás ovplyvnila a prejavila sa istým spôsobom pandémia, pretože sa možno kládol viac dôraz na ľudí a na vedcov, ktorí stále v tej prvej línii, že napríklad, ja neviem, bojovali s pandémiou prostredníctvom testov, alebo vo vývoji vakcín atď.“

Ján Híveš:

„Áno, keď sa pozriete na výsledky, vlastne ja som si to až teraz uvedomil, že z tých piatich nominácií vlastne traja nominanti, ktorí získali ocenenie, pracujú vo oblasti bio. To znamená, ale nebol to nejaký zámer, proste jednoducho z toho množstva nominácií práve títo vyšli a určite sa to prejavilo, pretože si myslím, že to nejakým veľmi silným spôsobom rezonovalo aj v spoločnosti.“

Martina Jančeková:

„Určite, možno povedať, že pandémia ich zviditeľnila.“

Ján Híveš:

„Významným spôsobom. Ja som neskonale šťastný, že si možno aj verejnosť trošku viac uvedomila, že tí, čo tí vedci pre nás robia, má praktický výstup, ktorý môže veľmi intenzívnym spôsobom zasahovať do kvality ich života.“

Martina Jančeková:

„Snáď to ovplyvní aj mladých ľudí, aby sa vybrali študovať a bádať v oblasti vedy.“

Ján Híveš:

„V to dúfame, to by bolo fantastické, aby videli zmysel toho bádania. Ja im to všetkým mimoriadne odporúčam, sám toho účastníkom a je to jedno obrovské dobrodružstvo. Ak majú kreativitu myslenia, ale samozrejme, chcú aj tvrdo pracovať, dvere sú otvorené.“

Martina Jančeková:

„To je doslova krásne pozvanie, ale ako v tejto súvislosti vnímate možnosti a podmienky rozvoja vedy na Slovensku?“

Ján Híveš:

„Podmienky a možnosti rozvoja vedy na Slovensku sú priamo úmerné prostriedkom, ktoré do toho vkladáme a si myslím, každá rozumná a inteligentná spoločnosť chápe, že je síce možno výhodné nakupovať technológie odinakiaľ, ale stále si myslím, že aj vlastný výskum a vývoj je mimoriadne dôležitý pre zvyšovanie kvality života obyvateľstva na Slovensku. Samozrejme, nie sme tak bohatí, aby sme mohli robiť vedu a výskum na špičkovej úrovni vo všetkých oblastiach, to samozrejme nie. Ale myslím si, že je veľmi rozumné zadefinovať si nejaké hlavné smery, ktoré treba nejakým spôsobom podporiť a samozrejme tie všetky ostatné takisto v určitej základnej miere podporovať. Takže ja si osobne myslím, že peňazí je dosť, len ich treba správne distribuovať.“

Martina Jančeková:

„Ale dnes sa stretávame najmä s tým, že mladí ľudia, ktorí aj študujú takto vedecky, aj sa možno začnú nejako prejavovať a aktivovať, tak potom počas študijných pobytov často sa nechajú zlákať, zostávajú v tom zahraničí. Dá sa vôbec nejako zabezpečiť, aby zostali doma a to, čo sa naučili doma zúžitkovali?“

Ján Híveš:

„Ja si myslím, že dá sa to zabezpečiť, hlavne tým, aby sme neustále zdôrazňovali, a dokonca ich vyháňali do zahraničia, ale s tým, že potrebujeme vás aj tuná a sme schopní a ochotní vám pripraviť aj také pracovné podmienky, aké ste zažili v zahraničí. To znamená, budete môcť sa rozvíjať a tvorivo pracovať aj tuná. Existujú mnohé pracoviská, kde aj na ne prichádzajú študenti aj zo zahraničia k nám, čiže to by mohli byť tiež príklady, že je možné aj takýmto spôsobom realizovať sa, budú sa môcť realizovať aj na Slovensku.“

Martina Jančeková:

„My dnes zažívame aj také zvláštne chvíle a možno emotívne, keď sa vedcom tlieska na štadiónoch a podobne, ako bola vedkyňa, ktorá vyvinula vakcínu proti COVIDu-19. Do akej miery je pre vás, vedcov dôležitý ten spoločenský status a môže byť teda dôležitý aj pre tých mladých ľudí.“

Ján Híveš:

„Viete, ja si myslím, že taký skutočný vedec, pre skutočného vedca je to, čo robí povolanie, to nie je zamestnanie. Ak niečo robíte a cítite to ako svoje povolanie, a dokonca je to aj vyše hobby, tak nejakým zvláštnym spôsobom nedožadujete sa nejakej pochvaly. Ale samozrejme, v každom prípade to veľmi dobre pomáha psychike človeka. Tak, ako kuchára keď pochválite, ako dobre navarí, tak takisto veľmi dobre padne aj týmto ľuďom, že sú tu, existujú a sú schopní svojou prácou skutočne napomáhať rozvoju zvýšeniu kvality života pre všetkých ľudí, každý v tej svojej oblasti, čo má.“

Martina Jančeková:

„Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, za návštevu v štúdiu Ranných správ. O oceňovaní Vedcov roka sme hovorili s profesorom Jánom Hívešom.“