Prejsť na obsah
Verejnosť


Študenti navrhli modely rozhľadní, cykloodpočívadiel, informačných tabúľ, náučných chodníkov či kultúrno-spoločenských priestorov.
Poslanci i návštevníci piatkového rokovania zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) si mohli pozrieť modely a návrhy inovatívnej oddychovo-rekreačnej infraštruktúry pre obce na Záhorí – Suchohrad, Kuchyňa, Gajary, Malé Leváre a Rohožník. Pripravili ich študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, s ktorou kraj spolupracuje už druhý semester.
Podnetná spolupráca
Predložených desať návrhov desiatich študentov, zameraných na prepojenie sídiel s prírodou a riekou, možno využiť aj v iných obciach v regióne. Medzi návrhmi sú napríklad modely rozhľadní, cykloodpočívadiel, informačných tabúľ náučných chodníkov či kultúrno-spoločenských priestorov.
„Cieľom spolupráce medzi samosprávnym krajom, Fakultou architektúry STU i obcami je podporiť prepojenie vyučovacieho procesu na univerzite s reálnymi potrebami praxe a rozvojom územia BSK, ako aj vytvoriť katalóg doplnkovej infraštruktúry vo verejne dostupných priestoroch ako sú námestia, ulice, parky, verejné budovy, príroda v okolí obce pre niektoré tematické oblasti,“ uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Chceli by sme týmto spôsobom inšpirovať lokálnych aktérov aj napríklad pri predkladaní žiadostí v rámci dotačných schém BSK, a preto sa zameriavame skôr na finančne menej náročné projekty,“ dodala.
Spolupráca má pokračovať aj v letnom semestri 2018 pripravovanými návrhmi pre obce Malokarpatska Budmerice a Modru.

[bratislava.dnes24.sk 18/03/2018]
Link: http://bratislava.dnes24.sk/ako-by-mali-vyzerat-oddychove-a-rekreacne-miesta-na-zahori-odpoved-nasli-studenti-stu-294097