Prejsť na obsah
Verejnosť

S nástupom elektronických systémov do výbavy automobilov v posledných desaťročiach sa tomuto trendu prispôsobuje aj rozsah technickej a emisnej kontroly. Možno povedať, že zrýchlený vývoj automobilovej techniky často predbieha vývoj potrebných kontrolných technológií. Aj tie využívajú v čoraz väčšej miere možnosti elektroniky a informačných technológií, ale nestačia vo všetkom držať krok. Konkrétnym príkladom sú pokročilé asistenčné systémy vodiča (ADAS) podporujúce riadenie vozidla a automobily s vyšším stupňom autonómneho riadenia, smerujúce k jeho automatizácii.

Súčasné automobily aj nižších tried majú napríklad už v základnej výbave moderné asistenčné systémy a prvky aktívnej bezpečnosti a pri automobiloch vyšších tried je toto vybavenie ešte bohatšie. Faktom je, že elektronicky ovládané bezpečnostné a asistenčné systémy ponúkajú vysokú mieru bezpečnosti jazdy len za predpokladu, že sú bezchybne funkčné. V EU prijatá Smernica 2014/45/EÚ preto požaduje doplnenie vybavenia pre výkon technickej kontroly aj o zariadenie na pripojenie k elektronickému rozhraniu vozidla (cez štandardizovanú diagnostickú zásuvku systému OBD), ktorého možnosti snímania OBD sú závislé od použitého softvéru a dátového vybavenia.

Takýmito zariadeniami - čítačkami OBD - už sú od začiatku roku 2020 vybavené všetky STK na Slovensku. Čítanie pamäte chýb elektronických systémov prostredníctvom OBD sa pri nich vykonáva mobilnou aplikáciou s použitím smartfónu, ktorá sa pomocou pripojenia bluetooth spojí s diagnostickou jednotkou (ELM 327) zasunutou v diagnostickej zásuvke OBD vozidla. Načítané údaje sú priebežne odosielané do informačného systému, ktorý automatizovane selektuje načítané kódy. Ak sa týkajú elektronických bezpečnostných systémov relevantných z hľadiska technickej kontroly, tak ich automaticky vyznačí do protokolu. Toto progresívne riešenie s využitím mobilnej aplikácie vyvinula technická služba TESTEK v spolupráci s pracovníkmi Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU Bratislava.