Prejsť na obsah
Verejnosť

Michal Domonkos, moderátor:

“Náš štáb zisťoval budúcnosť bývalej radnice v ružinovskom Prievoze. S kamerou nazreli aj do schátraných priestorov. Viac sa dozviete už v nasledujúcej reportáži.”

Simona Halamíčková, redaktorka:

“Obecnú radnicu v ružinovskom Prievoze postavili podľa projektu architektov Christiana Ludwiga a Augustína Danielisa. Stavebnou súčasťou je takzvaný notársky domček nadväzujúci na pôvodnú zástavbu. Aká bude budúcnosť tejto budovy?”

Maroš Mačucha, poslanec MČ Ružinov:

“V súčasnosti je teda pamiatkovo chránená tá výzdoba vytvorená na fasáde, ale v budúcnosti by sme chceli, samozrejme, po rekonštrukcii tejto krásnej budovy ju tiež zapísať do zoznamu kultúrnych pamiatok. Prebehlo niekoľko vlastne súťaží architektonických na riešenie interiérov a exteriérov a chceme z toho urobiť vlastne také multifunknčné centrum pre potreby mestskej časti, ktoré jednak bude formou reprezentatívneho charakteru. Jednak by to mala byť sobášna sieň, ktorá v súčasnosti sa nachádza v našej vlastne miestnosti v zasadačke miestneho úradu, ale to nemá až taký teda samozrejme pátos, čiže taká menšia svadba kľudne môže prebehnúť v tomto novom objekte a takisto sa tu plánuje nejaká funkcia, ktorá bude trvale sem priťahovať ľudí, čiže nejaká čajovňa, nejaký coworking a podobne.”

Simona Halamíčková:

“Vieme povedať, že prečo v minulosti bola snaha o vyhlásenie tejto pamiatky za neúspešnú?”

Maroš Mačucha:

“Takto by som povedal celú tú genézu vyhlásenia za kultúrnu pamiatku, v tom čase bola táto budova vlastne súkromným majetkom jedného vlastne medicínskeho zariadenia. A oni mali projekt, kedy chceli vlastne prestavať veľmi radikálne okolie celej stavby, tým by vlastne poškodili architektonické hodnoty tejto stavby. Mala tam byť veľká prístavba, ktorá by úplne zatienila túto historickú časť. A vtedy vlastne bola snaha vyhlásiť to za pamiatku, aby zachránili túto budovu, čo malo absolútne logiku. Teraz je v majetku mestskej časti, čiže my ju vlastne sami chránime túto budovu. Chceme ju zveľadiť, chceme ju čo najlepšie zrekonštruovať, a preto by sme chceli vlastne vyhlásiť pamiatku až keď prebehne tá rekonštrukcia.”

Simona Halamíčková:

“A aké podmienky musia byť splnené, aby bola vyhlásená nakoniec za túto národnú kultúrnu pamiatku?”

Maroš Mačucha:

“K tomu treba niekoľko krokov aj formálnych, ale hlavne treba urobiť pamiatkový prieskum a treba zachovať vlastne hodnoty tej architektúry, ktorá sa tu nachádza, čo vlastne ten pamiatkový prieskum ukáže.”

Simona Halamíčková:

“A ako bude vyzerať ten pamiatkový prieskum, vieme povedať?”

Maroš Mačucha:

“No bude vyzerať tak, že my oslovíme vlastne človeka, ktorý má licenciu na vlastne tieto prieskumy, je to väčšinou architekt a ten vlastne po obhliadke budovy po oboznámení sa s históriou, vlastne spíše tie hodnotné prvky, ktoré vlastne je potreba zachovať na to, aby ten objekt bol pamiatkovo chránený.”

Simona Halamíčková:

“A kedy sa ten prieskum uskutoční?”

Maroš Mačucha:

“V najbližšom čase.”

Simona Halamíčková:

"V pláne je architektonická súťaž, ktorá by mala mať definitívny projekt opravy. Vďaka spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou môžu byť využité ročníkové študentské práce. Vypracovaných bolo sedem návrhov."

Michal Vicáň, poslanec MČ Ružinov:

"Keď sme uvažovali nad tým, že či vôbec budeme investične schopní alebo či budeme, či vynaložíme tie prostriedky na kúpu tohto objektu, tak sme zvažovali, aký účel bude vôbec tento objekt, aký účel bude mať a ako bude slúžiť. Preto sme už v minulom roku začali spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou, kde sme vypracovali také dve etapy ideových štúdií. V tej prvej etape sme sa zaoberali hlavne interiérom, interiérom budovy a samotnej prístavby notárskeho domčeka a ten účel, ktorý nám ideové štúdie ukázali, že vyslovene verejnoprospešný s tým, že chceli by sme tu, ako už kolega spomínal, že chceli by sme vytvoriť reprezentatívnu sobášnu sieň, ktorá mestskej časti chýba. Objekt ako taký, v takom stave, ako ho dneska vidíte, tak mestskú časť stál investične zatiaľ 400-tisíc eur a samozrejme predpokladáme, že investičný náklad, ktorý nám vyjde po realizácii, realizačnej projektovej dokumentácie určite nebude menej ako niekde na úrovni možno okolo jedného milióna eur."

Simona Halamíčková:

“V akom stave je budova teraz?”

Michal Vicáň:

“No budova má havarijný stav. To je momentálne jeden z takých by som povedal najdôležitejších faktorov. Máme prepadnutú strechu v jednej časti, kde sa nám prakticky zrútil krov v jednej miestnosti. To znamená, že budova si vyžaduje okamžitú intervenciu, okamžitý zásah. Aj preto sme sa rozhodli postupovať touto cestou, samozrejme, máme prioritný záujem na tom, aby budova po jej obnove bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Sme veľakrát mali na stretnutí s odborníkmi z pamiatkovej obce, z pamiatkového úradu, z krajského pamiatkového úradu, čiže týchto odborníkov odporúčania boli také, že treba okamžite budovu sanovať a zachraňovať, lebo budova nám neustále degraduje, takže my sme sa vydali tou cestou, že ideme v prvom kole realizovať pamiatkový výskum. Súbežne s pamiatkovým výskumom sa budeme snažiť realizovať architektonickú súťaž, čiže súťaž na realizačnú projektovú dokumentáciu a zároveň budeme žiadať pamiatkový úrad podľa paragrafu 32, odseku 2 o možnosti reštaurovania národných kultúrnych pamiatok, to je tých päť reliéfov, ktoré sú na objekte a v súbehu všetkých troch aktivít, keď budeme mať finálny stav, že ako ten objekt bude vyzerať, prebehne samotná realizácia a v tom kole chceme samozrejme požiadať potom aj pamiatkový úrad o vyhlásenie a zápis ako národnej kultúrnej pamiatky.”

Simona Halamíčková:

“Aj starosta uviedol, že mestská časť chce stopercentne vykonať pamiatkový prieskum. Zistiť, či v podstate spĺňa kritériá pamiatky a postupovať tak, ako keby to národná kultúrna pamiatka bola.”