Prejsť na obsah
Verejnosť

Marián Kukelka, moderátor: „Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského budú môcť do roku 2023 použiť takmer stojedenásť miliónov eur na modernizáciu. Spoločný projekt ACCORD je najväčší akademický investičný plán na Slovensku. Obe školy získajú z operačného programu Výskum a inovácie takmer stopäť a pol milióna eur. Z vlastných zdrojov použijú päť a pol milióna. Zmluvu k projektu, ktorý má priniesť kvalitnú infraštruktúru, špičkové technológie a tak skvalitniť výskum i vzdelávanie, dnes na pôde STU podpísali rektori oboch najväčších univerzít spolu s ministerkou školstva.“

Katarína Ottová, redaktorka: „Podpisu zmluvy predchádzalo šesť rokov príprav a po formálnom schválení Európskou komisiou čakajú obe univerzity náročné verejné obstarávania, keďže každá bude môcť preinvestovať viac ako päťdesiatpäť miliónov eur. Rektor an custom-style=“Highlight1” class=“highlight highlight-1”>Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar hovorí, že sa sústredia najmä na prírodovedné a technické odbory.“

Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Máme rozpracované tri veľké budovy – stavebná fakulta, fakulta chemickej a potravinárskej technológie, elektrofakulta. Napríklad na stavebnej fakulte ideme vybudovať inkubátor, to znamená liaheň pre nové technologické firmy, aby tam študenti začali, aby sme ich podporili.“

Katarína Ottová: „Veľké zmeny čakajú aj prírodovedeckú fakultu a fakultu matematiky, fyziky a informatiky v Mlynskej doline. Vysvetľuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.“

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského: „Vznikne tam kompletne nový pavilón špičkových technológií pri našom matfyze. A tá vec, na ktorú som naozaj obzvlášť hrdý, sú zelené a obnoviteľné zdroje energií, do ktorých budeme investovať, to znamená kompletne fotovoltaika na strechách a čo možno najviac proste udržateľné zdroje energie.“

Katarína Ottová: „Zrekonštruované objekty, nové a kvalitne vybavené pavilóny a laboratóriá pomôžu obom univerzitám zlepšiť konkurencieschopnosť, udržať a prilákať zahraničných výskumníkov, pripomína ministerka školstva Martina Lubyová.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Mladí ľudia, študenti nebudú musieť hľadať svoje uplatnenie v zahraničí. Aj na Slovensku sa budú môcť ešte viac venovať špičkovej vede. A pomôže nám to zastabilizovať mnohých vynikajúcich študentov na Slovensku a dokonca ešte aj priviesť sem mnohých vynikajúcich zahraničných študentov.“

Katarína Ottová: „Projekt nie je viazaný iba na akademickú obec, ráta so zapojením priemyselnej sféry.“