Prejsť na obsah
Verejnosť

Záujemcovia o štúdium na vysokých školách na Slovensku si môžu vybrať z 20 verejných, 3 štátnych. 12 súkromných a z 5 pobočiek zahraničných vysokých škôl. Ako si zvoliť tú správnu školu?
Pri výbere treba zohľadniť viacero faktorov, do úvahy treba vziať najmä možnosti uplatnenia na trhu práce po skončení vysokej školy. Na čo vám bude vysokoškolský diplom, keď sa zaradíte medzi ľudí, ktorí majú problém nájsť si prácu? Umiestnenie vysokej školy v analýze o uplatnení absolventov na trhu práce pracovného portálu Profesia závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce. Absolvent, ktorý vyštuduje školu v súčasnosti, má z pohľadu pracovných príležitostí lepšiu východiskovú pozíciu ako tí, čo ukončili školu pár rokov dozadu. Personalisti majú totiž často ambície, že práve absolventi môžu zabrať ponúkané voľné miesta v ich spoločnosti. Aj z tohto dôvodu stále menej firiem vyžaduje v inzerátoch predošlú prax na pracovnej pozícii či v odbore. Analýza ukazuje, že firmy na Slovensku majú najväčší záujem o absolventov odborov spojených s informatikou. Jeden životopis takéhoto uchádzača si pozrelo v priemere takmer osem zamestnávateľov. V priemere viac ako päť firiem zaujali tiež životopisy absolventov strojárstva, ekonomiky, techniky, stavebníctva a spoločenských vied. Na konci tohto poradia skončili absolventi umeleckých odborov. Životopis uchádzačov s umeleckým vzdelaním si v priemere prezreli len zhruba dve firmy. Viac ako sedem vzhliadnutí životopisu dosiahli v najnovšom rebríčku iba absolventi Ekonomickej univerzity. Dôvodom úspechu by mohlo byť najmä to, že ekonómovia, účtovníci či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej firme bez ohľadu na druh podnikania. Ekonomická univerzita tak porazila všetky technické vysoké školy, ktoré skončili na ďalších troch priečkach.
Na druhom mieste skončila Slovenská technická univerzita, za ňou Technická univerzita v Košiciach a na štvrtom mieste je Žilinská univerzita. V top desiatke sa najväčší posun nahor podaril Univerzite Komenského a Univerzite Mateja Bela, keď si obe školy polepšili oproti predošlému rebríčku o dve priečky. Najväčší prepad zaznamenala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, ktorá klesla o tri miesta.
V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt sa prvé miesto nezmenilo. Aj naďalej si tak najväčší záujem držia vyštudovaní informatici z Fakulty informatiky a informačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite. Životopis absolventa z tejto fakulty si pozrelo v priemere viac ako 8 firiem. Fakulta na prvom mieste je zároveň jedinou, ktorá obhájila umiestnenie z predošlého rebríčka. Na druhom mieste sa tak po novom umiestnila Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity a na tretej priečke Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Zaujímavosťou je, že v prvej pätke sú až 4 fakulty, ktoré sú spojené s informatikou. Najväčším skokanom je Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá poskočila o 8 miest na šiestu pozíciu a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Tá si polepšila o zhodný počet miest a jej absolventi skončili na 13. pozícii. Postavenie absolventa vysokej školy je lepšie ako v minulosti. Záujem firiem o týchto uchádzačov sa zvyšuje. Aj to môže byť jeden z impulzov, prečo absolventom rastú mzdové nároky. Priemerný očakávaný plať absolventa v roku 2017 predstavoval podľa portálu Profesia.sk 995 eur. Spomedzi verejných vysokých škôl skončilo nad hranicou tisíc eur hneď šesť. Medzi nimi sú všetky tri technické univerzity. Okrem škôl v Bratislave, Košiciach a Žiline sú medzi absolventmi s nadpriemernými očakávaniami aj uchádzači zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Najvyššie platové očakávania prekvapujúco neboli v Bratislave, ale na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Absolventi očakávali v roku 2017 nástupný plat takmer 1 400 eur. V porovnaní s celkovým priemerným platom absolventa podľa Platy.sk, ktorý je takmer 1160 eur v hrubom, je to až o 20 percent viac . Absolventi, ktorí majú nadpriemerné očakávania, vyštudovali výlučne odbory spojené s technikou, informatikou či so strojníctvom. Medzi TOP 10 s „najdrahšími" absolventmi sú fakulty zo siedmich vysokých škôl. Okrem Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka aj Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická univerzita a Slovenská poľnohospodárska univerzita.
Zaujímavosťou je, že absolventi vysokých škôl mali v porovnaní so všeobecnými očakávaniami uchádzačov na Profesia.sk často „väčšie oči". Vyššie platové očakávania mali absolventi napríklad pri práci administratívneho pracovníka, recepčnej či sekretárky.