Prejsť na obsah
Verejnosť

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Titul nestačí. Na absolventov vysokých škôl majú zamestnávatelia stále väčšie nároky.“

Viktor Vincze, moderátor: „Pracovných ponúk je na trhu málo a šanca uspieť bez skúseností sa prudko znižuje. Problém si už uvedomujú aj samotné univerzity.“

Lucia Hlavačková, redaktorka: „Soňa a Monika študujú na vysokých školách v Trnave. Spolu s ďalšími štyrmi študentkami uspeli vo výberovom konaní a dostali sa do špeciálneho ročného programu s individuálnym mentoringom, v zahraničí bežná prax, u nás sa takzvaný mentoring na univerzitách iba rozbieha.“

Zuzana Fajta, koordinátorka programu Nádvorie Kampus: „Okrem super ubytovania, ktoré študenti alebo študentky, ktoré sa na náš program dostanú majú, tak dostanú aj mentora, rôzne workshopy, školenia, iné aktivity, ktoré im počas roka robíme, takže snažíme sa ich posunúť nielen po nejakej osobnostnej stránke, ale aj po profesnej.“

Monika Kmeťová, študentka (FaceTime hovor): „Slovenské vysoké školstvo častokrát sa stáva, že tie vedomosti a zručnosti, ktoré sa tam učíme, sú už zastaralé, alebo nie dostatočne reflektované súčasným stavom a svet, v ktorom žijeme.“

Soňa Mikulášová, študentka (FaceTime hovor): „Vysoká škola na Slovensku neponúka takéto praktické skúsenosti, ktoré nám vlastne v programe poskytujú jednak workshopy a teda aj mentorigový program priamo, keďže komunikujeme vlastne s profesionálmi z nášho odboru.“

Lucia Hlavačková: „Do tohto programu sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent z trnavských univerzít, stačí si poslať prihlášku.“

Zuzana Fajta: „Tá prihláška je naozaj len informatívna, veľmi nekladieme dôraz na nejaké akože extrémne študijné úspechy, ale ide skôr o mimoškolské aktivity a rôznu angažovanosť tých ľudí. Vyberáme šiestich ľudí.“

Lucia Hlavačková: „Trh práce sa pre pandémiu prudko mení, ochota zamestnávateľov zamestnať absolventov vysokých škôl bez praxe sa znižuje.“

Nikola Richterová, hovorkyňa spoločnosti Profesia: „V roku 2019 platilo, že z tých ponúk, ktoré požadujú vysokoškolské vzdelanie, bolo približne 18 % vhodných aj pre ľudí, ktorí nemajú prax. Aktuálne je to iba necelých 15 %, napríklad v takej farmácii platí, že až 53 % ponúk je teda vhodných aj pre ľudí, ktorí tú prax nemajú.“

Lucia Hlavačková: „Obľúbené oblasti ako marketing, administratíva, či finančníctvo sú na tom najhoršie. Iba 10 % ponúk je vhodných aj pre absolventov bez praxe. Zvýšiť šance na trhu práce by mali práve už spomínané mentoringové programy.“

Juraj Rybanský, hovorca STU: „Slovenská technická univerzita má už od roku 2005 univerzitný technologický inkubátor STU. Sme radi, keď najmä študenti STU ďalej rozvíjajú svoje schopnosti a najmä svoj podnikateľský nápad, svoj podnikateľský plán.“

Lucia Hlavačková: „Už počas štúdia si môžu vyskúšať, či je ich plán životaschopný, ak áno, môžu si ho rozvíjať v podobe start-upu, ktorý s pomocou mentorov rozvíjajú.“

Juraj Rybanský: „Je to pre nich plus a samozrejme potom je to plus aj pre tých, ktorí ich perspektívne zamestnávajú.“

Lenka Miller, hovorkyňa UK: „Univerzita Komenského v súčasnosti službu mentoringu pre študentov neponúka, ale máme v pláne ju v budúcnosti vytvoriť. Myslíme si, že to bude potrebné.“

Lucia Hlavačková: „Lucia Hlavačková, televízia Markíza.“