Prejsť na obsah
Absolventi

Rektorát STU

Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
email: education@stuba.sk
2. poschodie vľavo


doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

telefón:
email:
0915 990 185
mikulas.bittera@stuba.sk

Mgr. Marianna Michelková

vedúca útvaru

miestnosť:
telefón:
email:
B 316
0917 669 312
marianna.michelkova@stuba.sk

Ing. Lívia Kelemenová

zástupkyňa vedúcej útvaru

miestnosť:
telefón:
email:
B 317
0918 669 169
livia.kelemenova@stuba.sk

Ing. Jana Kuzmová Kmeťová

miestnosť:
telefón:
email:
B 317
0917 669 642
jana.kuzmovakmetova@stuba.sk

Mgr. Barbora Urbanová

miestnosť:
telefón:
email:
B 312
0917 669 316
barbora.urbanova@stuba.sk... Stavebná fakulta ...
prodekan pre všetky stupne štúdia: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
študijné oddelenie

... Strojnícka fakulta ...
prodekan pre 1. a 2. stupeň štúdia: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.

prodekan pre 3. stupeň štúdia: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
študijné oddelenie

... Fakulta elektrotechniky a informatiky ...
prodekanka pre 1. stupeň štúdia: Ing. Stanislav Sojak, PhD.
prodekanka pre 2. a 3. stupeň štúdia: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
študijné oddelenie

... Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ...
prodekanka pre všetky stupne štúdia: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
študijné oddelenie

... Fakulta architektúry a dizajnu ...
prodekanka pre 1. a 2. stupeň štúdia: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

prodekan pre 3. stupeň štúdia: Ing. arch. Ján Legény, PhD.
študijné oddelenie

... Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave ...
prodekan pre všetky stupne štúdia: doc. Ing. Roman Čička, PhD.
študijné oddelenie

... Fakulta informatiky a informačných technológií ...
poverený pre štúdium a starostlivosť o študentov: Ing. Lukáš Šoltés, PhD.

poverená pre štúdium, zahraničie a mobility: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
študijné oddelenie

... Ústav manažmentu ...
zástupkyňa pre všetky stupne štúdia: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
študijné oddelenie