Prejsť na obsah
Absolventi

predstavuje potvrdenie údajov o vydanom diplome v anglickom jazyku. Absolventom STU sa vydáva na základe elektronickej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je súhlas so spracovaním osobných údajov, nakoľko dňom 25. mája 2018 nadobudol účinnosť nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vo formáte *.pdf. Žiadosť a súhlas je potrebné stiahnuť do svojho PC, vyplniť, podpísať a naskenované oba dokumenty poslať ako prílohu na email (barbora.urbanova@stuba.sk alebo education@stuba.sk) alebo poslať poštou na adresu:

Rektorát STU
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1


Vyhotovenie verifikácie je bez poplatku. 

 

vzor verifikácie: 

Užitočné rady: Hotovú verifikáciu štandardne posielame žiadateľovi ako zabezpečenú prílohu emailu. Ak si aj napriek tomu želáte zaslať verifikáciu poštou, je potrebné uhradiť poštovné podľa aktuálnych cien zásielok Slovenskej pošty. Vybavenie žiadosti trvá cca 2 týždne, lehota vyhotovenia závisí od dostupnosti archívnych údajov, teda maximálne 30 dní.