Prejsť na obsah
Absolventi

Verifikácia predstavuje potvrdenie údajov o štúdiu na STU alebo o vydanom diplome v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Absolventom STU sa vydáva na základe elektronickej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je súhlas so sprístupnením osobných údajov, v súlade so zákonom č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, vo formáte *.pdf. Žiadosť a súhlas je potrebné stiahnuť do svojho PC, vyplniť, podpísať a naskenované oba dokumenty poslať ako prílohu na email (barbora.urbanova@stuba.sk alebo education@stuba.sk) alebo poslať poštou na adresu:

Rektorát STU
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1


Vyhotovenie verifikácie je bez poplatku. 

 

vzor verifikácie v anglickom jazyku: 

Užitočné rady: Verifikáciu štandardne posielame žiadateľovi alebo inému príjemcovi, ktorého žiadateľ uvedie v súhlase so sprístupnením osobných údajov, ako zabezpečenú prílohu emailu. Ak si aj napriek tomu želáte zaslať verifikáciu poštou, je potrebné uhradiť poštovné podľa aktuálnych cien zásielok Slovenskej pošty. Vybavenie žiadosti trvá cca 2 týždne, lehota vyhotovenia závisí od dostupnosti archívnych údajov, teda maximálne 30 dní.