Prejsť na obsah
Študenti

Štipendium poskytuje Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie - Deutsche Bundesstiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov inžinierskych a magisterkách študijných programov na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR  6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite...

Toto štipendium predstavuje pre absolventov reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

On-line prihlášky je možné podávať od 1.5.2015 do 1.8.2015. Nástup je od 1.2.2016. 

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí skončia druhý stupeň štúdia najneskôr do 30.7.2015

Dňa 10.3.2015 o 14,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Mlynská dolina v Bratislave, miestnosť CP+ krátky seminár o týchto štipendiách. Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

Viac informácií nájdete na stránkach https://www.dbu.de/1460.html.

Informácia je zároveň zverejnená na Portáli absolventov STU: http://www.absolventi.stuba.sk/sk/stipendia-a-sutaze/stipendia-pre-studentov.