Prejsť na obsah
STUBAčik

Milí rodičia a priatelia,
v období odvádzania daní využite možnosť venovať 2% z nich na aktivity podľa Vášho výberu.
V tomto zdaňovacom období máte možnosť svoje 2% (v prípade PO aj 1%) venovať našej materskej škole prostredníctvom NADÁCIE STU http://www.nadacia.stuba.sk/.

Poprosíme, aby ste o poukázaní informovali materskú školu prostreníctvom mailu stubacik@stuba.sk

Tlačivá na poukázanie 2% (1%, 3%) z dane nájdete na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Tlačivá nájdete aj v materskej škole.

Pokiaľ sa rozhodnete poukázať 2 % z vašich daní na účet nadácie, do údajov o prijímateľovi uveďte:

Obchodné meno: Nadácia STU pre rozvoj talentov

Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

Právna forma: Nadácia

IČO: 30857147

ĎAKUJEME!