Prejsť na obsah
Verejnosť


Marta Jančkárová, moderátorka: „Takmer presne pred rokom prebrala Slovensko z prázdninovej letargie kauza týkajúca sa prerozdeľovania eurofondov na Ministerstve školstva. Pre podozrenia z netransparentnosti musel odstúpiť vtedajší šéf rezortu Peter Plavčan a v kríze bola aj vládna koalícia. Dnes Ministerstvo školstva oznámilo obnovenie eurofondových výziev na výskum a inovácie. Univerzity a výskumné centrá sa budú môcť uchádzať o dvestoosemdesiatosem miliónov eur. Bude proces transparentnejší a dostane slovenská veda potrebnú injekciu?

Rozoberieme to s rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robertom Redhammerom, dobrý deň.“
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Dobrý deň.“


Marta Jančkárová: „Pred rokom ste prišli o viaceré dotácie z eurofondov. Na úvod si povedzme, čo vám to prinieslo z praxe, v praxi?“
Robert Redhammer: „V prvom rade by som chcel povedať, že pred rokom bola v podstate vyhodnotená výzva na predkladanie projektov dlhodobého strategického výskumu v celkovom objeme zhruba dvestoosemdesiat miliónov. Bola to teda jedna výzva, jeden objem a jedna súťaž medzi rôznym typom súťažiacich. A tie vyhodnotenia neboli, neboli korektné, tak, ako ste povedali, už na prvý pohľad, takže vlastne následne potom bola celá výzva zrušená. Ak si zoberieme, že v roku 2015 bol posledný rok, kedy sa dali čerpať štrukturálne fondy z toho predchádzajúceho obdobia, tak vlastne od tohto roku, 2016, sedemnásť, vlastne teraz máme 2018, slovenská veda nemá prísun finančných prostriedkov v takomto veľkom objeme. Takže vlastne to.“


Marta Jančkárová: „Ministerstvo, áno? Nech sa páči.“
Robert Redhammer: „To znamená, že, že vlastne ľudia, ktorí pracovali na takýchto podobných projektoch, mladí ľudia, ktorí končia školu a mohli robiť výskum na týchto projektoch, vlastne nemôžu byť zamestnaní. A išli buď do zahraničia alebo do privátu, do iných, iných sfér.


Marta Jančkárová: „Vieme, že rezort odvtedy prepracoval a schválil nové hodnotiace a výberové kritériá. Pokračuje ministerka Martina Lubyová.“
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Zároveň sme dali nové a výrazne prísnejšie kritériá pre odborných hodnotiteľov, preto, aby naozaj tí odborní hodnotitelia mali kvalitu. a zároveň aj systém výberu odborných hodnotiteľov bol, bol zobjektívnený tým, že teraz sa vyberajú na základe losovacieho systému. Tieto nové kritériá a nový systém výberu už boli v plnej miere uplatnené v novej výzve na odborných hodnotiteľov, ktorá bola vyhlásená aj na webovom sídle operačného programu a Výskumnej agentúry dňa dvadsiateho ôsmeho mája. A máme už prvých prihlásených. Máme veľa aj zahraničných hodnotiteľov, ktorí sa tam hlásia. A chceli by sme aj touto cestou vyzvať všetkých, ktorí splnia odborné kvalifikačné kritériá, aby zvážili prihlásenie sa za odborného hodnotiteľa v rámci tejto výzvy.“


Marta Jančkárová: „Pán Redhammer, minulý rok ste spolu s ďalšími rektormi vysokých škôl a Slovenskou akadémiou vied vydali stanovisko k problému financovania dlhodobého strategického výskumu. Žiadali ste napríklad, aby boli podporené inštitúcie, ktoré dlhodobo výskum aktívne uskutočňujú. Je na to väčšia šanca aj po spomínaných zmenách?“
Robert Redhammer: „Podľa toho, čo sme stihli zoštudovať, tie výzvy sú vonku asi tri hodiny, ale podľa toho, čo vieme o nich, tak zdá sa, že naozaj táto výzva teraz, oni to rozdelili na päť oblastí tematických, tie pravidlá vyzerajú byť, že budú transparentnejšie, aj tie hodnotenia. Takže veríme tomu, že, že táto výzva bude podstatne lepšia, že bude možné docieliť tú transparentnosť, a aby, že budú podporené tie projekty, ktoré naozaj budú predstavovať kvalitný výskum, dlhodobý a strategický pre Slovenskú republiku.“


Marta Jančkárová: „V stanovisku ste vtedy tiež písali o tom, že ak má byť financovanie výskumu strategické, mali, mal by byť zameraný na tie niektoré špecializácie. Vy ste hovorili už pred chvíľou o tých okruhoch. Čiže, keď sa na súčasnú výzvu pozrieme cez túto optiku, bude financovanie výskumov z eurofondov strategické?“
Robert Redhammer: „Ja si myslím, že pre Slovenskú republiku sú to strategické témy. Slovensko je priemyselnou krajinou, takže, ak je tu výskum, ktorý má pomôcť priemyslu v inováciách, tak si myslím, že to môže smerovať k výsledkom, ktoré naozaj pomôžu.“


Marta Jančkárová: „Ale ja len, prepáčte, doplním, aby aj poslucháči vedeli, že ide tam napríklad o materiálový výskum a nanotechnológie alebo informačno-komunikačné technológie.“
Robert Redhammer: „Tie témy momentálne tak, ako sú vyhlásené, sú ako výskum pre dopravné prostriedky. Slovensko je automobilová veľmoc, takže myslím si, že to môže zodpovedať pre priemysel. Ďalej pre zdravie, potraviny a životné prostredie, potom je tam téma v oblasti digitálneho Slovenska a kreatívneho priemyslu. Opäť si myslím, že tam Slovensko má čo nájsť a ponúknuť. A potom je to ešte zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Myslím si, že aj v tých biotechnológiách a biomedicíne máme tu celkom dobrý výskum. Takže je to, je to ladené tak, že je tam to gro tých oblastí, aj vedných, aj tých aplikačných, ktoré pre Slovensko môžu byť naozaj strategické.“


Marta Jančkárová: „Ďakujem veľmi pekne rektorovi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robertovi Redhammerovi, dopočutia.“
Robert Redhammer: „Ďakujem pekne, dopočutia.“

[Rádio Slovensko, 18:18 14/08/2018] Link: http://slovensko.rtvs.sk/relacie/k-veci/172109/k-veci-na-dialnici-pri-talianskom-janove-sa-zrutila-cast-mosta