Prejsť na obsah
Výskum

V snahe motivovať a podporovať zvyšovanie kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti vedecko- výskumných pracovníkov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvorila STU interný systém podpory vedecko-výskumnej činnosti svojich študenotv a zamestnancov prostredníctvom interných schém:

  • Program na podporu mladých výskumníkov
  • Program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov
  • Postdoktorandské výskumné pobyty na STU
  • Excelentné tvorivé tímy na STU
  • Odmeňovanie špičkových výstupov jednotlivcov na STU
  • Cena rektora o najlepšie publikácie 2019
  • Cena rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo 2019

Texty výziev, príslušné smernice a formuláre žiadostí sú dostupné na stránke pre zamestnancov, dostupnej z IP adries univerzity.