Prejsť na obsah
Výskum

Chcete zvýšiť viditeľnosť a transparentnosť svojho výskumu, a zároveň znížiť riziko straty svojich výskumných dát? Nenechajte si ujsť webinár pod taktovkou Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sa bude konať 28. januára 2021 o 10.00 hod.

„Webinár „Zefektívni svoj výskum: manažment výskumných dát“ účastníkom ukáže, prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete a aké výhody sa z neho dokážu získať. Zameriame sa na novinky a tipy, ktoré odborníkom pomôžu lepšie organizovať, zdieľať a uchovávať svoje výskumné dáta. Na praktickom príklade si ukážeme, akú úlohu v tomto procese zohrávajú repozitáre,“ ozrejmuje Mgr. Alexandra Dobšovičová z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu, CVTI SR, lektorka webináru.

Absolvovaním webináru získajú účastníci znalosti dobrej praxe manažmentu výskumných dát, ktoré môžu ihneď aplikovať pri svojom výskume.

„Webinár je organizovaný Kontaktnou kanceláriou pre Open Access CVTI SR, ktorej úlohou je metodicky koordinovať a odborne a podľa možností finančne podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom a zabezpečovať cielené vzdelávacie aktivity pre poverených pracovníkov knižníc, vedecko-výskumných pracovníkov na univerzitách a výskumných inštitúciách,“ konkretizuje Dobšovičová.

Webinár je určený širokej odbornej verejnosti a jeho úlohou je šíriť povedomie o problematike otvorenej vedy a ďalších témach s ňou spojených.

Online podujatie: https://archiv.nti.sk/live?168640GPK2MYTC36 
Zdroj: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Webinar-Manazment-vyskumnych-dat-trendom-na-celom-svete.aspx