Prejsť na obsah
Výskum

Termín: 4. mája 2021, 13.00 hod.

Prvá časť prednášky poskytne základné informácie o tvorbe technických noriem na národnej úrovni, ktorú zastrešuje slovenský národný normalizačný orgán, ktorým je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ďalej poskytne základné informácie o tvorbe technických noriem na medzinárodnej úrovni v organizáciách CEN, CENELEC, ISO a IEC. Prednášajúca predstaví aj možnosti, ako sa zapojiť do pripomienkovania noriem, do práce v technických komisiách alebo prekladov technických noriem do štátneho jazyka.

Cieľom druhej časti prednášky je aj objasniť rozdiel medzi technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi s uvedením príkladov uvádzania odkazov na technické normy v právnych predpisoch, ktoré sa týkajú požiadaviek na stavby a stavebné výrobky.

Prednášajúce: Ing. Jana Čenteová (1. časť) a Ing. Henrieta Tolgyessyová (2. časť), ÚNMS SR

Link na webinár bude záujemcom zaslaný deň pred podujatím na základe registrácie.