Prejsť na obsah
Výskum

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum: 28. januára 2021 (štvrtok)

Čas: 14:00h

Obsah webinára, ktorý organizuje SAIA:

- Programy SAIA
- Štipendiá na jazykové kurzy a letné odborné školy na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
- Postup pri podávaní žiadosti o štipendium
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť  

Link na pripojenie: https://bit.ly/362xw1z

Zdroj informácií: https://www.saia.sk/sk/konferencie/stipendium-na-jazykovy-kurz-v-zahranici-–-ako-podat-ziadost