Prejsť na obsah
Výskum

Cieľová skupina: doktorandi

Dátum udalosti: 21. apríl 2021 (streda)

Čas: 14:00h

Obsah webinára:

- Programy SAIA
- Štipendiá pre doktorandov do celého sveta 
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť  

Link na pripojenie: https://bit.ly/3rYVvHW

Informácie o ďalších podujatiach: https://www.saia.sk/sk/.