Prejsť na obsah
Výskum

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi

Dátum udalosti: 31. marca 2021 (streda)

Čas: 14:00h

Obsah webinára:

- Programy SAIA
- Štipendiá NŠP do celého sveta - Národný štipendijný program SR
- Postup pri podávaní žiadosti o štipendium NŠP
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť  

Link na pripojenie: https://bit.ly/301jAkP