Prejsť na obsah
Výskum

Cieľová skupina: doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci

Dátum udalosti: 8. marca 2021 (pondelok)

Čas: 14:00h

Obsah webinára:

- Programy SAIA
- Štipendiá DAAD a iné štipendijné ponuky do Nemecka pre doktorandov, výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov
- Postup pri podávaní žiadosti o štipendium 
- Ďalšie štipendijné ponuky do Nemecka

Hostia: Dr. Angelika Schneider (lektorka DAAD na FiF UK v Bratislave) a Mag. Suzana Vezjak (lektorka DAAD na EU v Bratislave)

Link na pripojenie: https://bit.ly/3pQ3EMU