Prejsť na obsah
Výskum

Cieľová skupina: doktorandi, postdoktorandi, VŠ učitelia

Dátum: 10. februára 2021 (streda) o 14.00h

Čas: 14:00h

Obsah webinára, ktorý organizuje SAIA:

- Programy SAIA
- Štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko pre doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov
- Postup pri podávaní žiadosti o štipendium
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť  

Link na pripojenie: https://bit.ly/39mdu4f

Viac o podujatiach SAIA: https://www.saia.sk/.