Prejsť na obsah
Výskum

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: všetky
Odporúčané pre všetky študijné odbory, 1. ročník PhD. štúdia
Prednáška: 2 hod./2 týždne

 

Prednášky

28. 9. 2021 - Elektronické informačné zdroje, vyhľadávanie, citovanie a DOI – Mgr. Alena Václavová, STU - prezentácia

12. 10. 2021 - Metodika vedeckého bádania, vedeckého experimentu - Mgr. Martina Porubčinová, PhD., SAV - záznam z prednášky

26. 10. 2021 - Príprava a tvorba prezentácie na konferenciu, tvorba posteru. Techniky prednesu, príprava na vystúpenie na konferencii v SR a v zahraničí - prof.  Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. a prof. Ing. Martin Weis, DrSc., STU - záznam z prednášky

16. 11. 2021 - Stratégia a technika písania vedeckého článku. Právne a etické aspekty vedeckého publikovania. Recenzné konanie, autorské práva – PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., STU - prezentácia

30. 11. 2021 - Etika vo výskume, vedecká integrita - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD., CVTI SR - prezentácia

16. 12. 2021 - Kvalitatívne a kvantitatívne analytické metódy a techniky - prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., STU

Prednášky sa uskutočnia online, vždy o 13.15 h.

Link na prednášku bude zaslaný deň pred prednáškou zaregistrovaným účastníkom.

Informačný list predmetu METODOLÓGIA VEDECKEJ PRÁCE 1