Prejsť na obsah
Výskum

Žilinská univerzita (fakulta PEDAS), organizácia Civitta a spoločnosť Scheidt & Bachmann pozývajú študentov, doktorandov a pracovníkov univerzity zúčastniť sa na praktickom vzdelávacom programe Futur:ED.

Vzdelávacie bloky:

  • Kvalitatívne analytické metódy a kreatívne techniky: smerované na zákazníkov a ich potreby - práca v tímoch (17. 3. – 14. 4. 2021), prednáša doc. Ing. Katarína Janošková, Phd., FPEDAS UNIZA, https.
  • Kvantitatívne analytické metódy: rôzne techniky štatistického spracovania dát a ich interpretácia, môže byť zamerané na zákazníkov (18. 3. – 23. 4. 2021), prednáša doc. RNDr. Lucia Švábová, PhD., FPEDAS UNIZA.
  • Projektový manažment - práca v tímoch - bude pokračovať v ďalšom kole.

 

Vzdelávacie programy sú bezplatné - hradené z grantov. V prípade záujmu sa môžu účastníci registrovať tu.

Po absolvovaní ktoréhokoľvek bloku, dostanú účastníci certifikát a najlepšie tímy cennejšie knihy pre jednotlivé oblasti vzdelávania, ktoré prebieha on-line cez MS Teams. 

 

Prezentácia z kick-off meetingu

Link na informačnú brožúrku

Link na FB

 

Pre viac informácií kontaktujte: Ing. Veronika Sramova, PhD., Center for technology transfer/Incubator, UNIVERSITY OF ŽILINA, mobil: +421 908 277 654, e-mail: veronika.sramova@uvp.uniza.sk, web: www.uvp.uniza.sk